10 oktober 2013

Rechter: huwelijk bepaalt hoogte AOW

Gehuwde 65-plussers die geen gezamenlijke huishouding voeren, hebben geen recht op een alleenstaanden-AOW. Dat oordeelt de Amsterdamse rechtbank. Een 67-jarige vrouw trouwde vorig jaar met een man waarmee zij al al lange tijd een LAT-relatie heeft. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die verantwoordelijk is voor de uitbetaling en de controle op de rechtmatigheid van onder andere de AOW, besliste dat de vrouw niet langer recht heeft op een AOW voor alleenstaanden, ook al wonen ze niet samen. ANBO is niet verbaasd over het oordeel van de rechter; anders dat bij ongehuwde LAT-ters is de wet op dit punt juist wél duidelijk. Een huwelijk leidt te allen tijden, ongeacht de woonsituatie, tot een bijstelling van de AOW. ANBO maakt zich wel zorgen over het feit dat deze vrouw niet op de hoogte was van de financiële gevolgen van deze beslissing.

Onduidelijke regels AOW en samenwonen

Bovenstaande casus staat los van de actie die ANBO al jaren voert tegen de onduidelijke regels rond AOW en samenwonen. Door het ontbreken van een officiële verbintenis - zoals een huwelijk - is het voor de SVB niet duidelijk wanneer personen een gezamenlijke huishouding voeren. Als gevolg daarvan is besloten dat de SVB op subjectieve gronden mag beoordelen of iemand samenwoont en dus een lagere AOW voor gehuwden ontvangt, of alleen woont. ANBO eist al jaren goede en objectieve criteria, zodat er eenvoudig getoetst kan worden of iemand samenwoont of niet. Zo zou de SVB de Gemeentelijke Basisadministratie als uitgangspunt moeten nemen voor controle. "Samenwonen doe je in één huis. Apart wonen of LAT-ten doe je in verschillende huizen. Zo simpel kan het zijn", aldus ANBO-directeur Liane den Haan herhaaldelijk.

Regeling aangepast na aanhoudende druk ANBO

Na een meldactie en een petitie dit voorjaar kondigde staatsecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) op Prinsjesdag eindelijk aan dat de regeling aangepast wordt. 65-plussers die de financiële lasten dragen van een zelfstandige woonruimte - huur of koopwoning - zullen per  definitie niet meer als samenwonend worden beschouwd. En worden niet meer lastig gevallen met huiscontroles door de SVB. Ook al besteden ze veel tijd samen.

ANBO-directeur Liane den Haan: “Het voorstel is een stap in de goede richting, maar niet voldoende. Er blijft een subjectieve beoordeling bestaan door de SVB, die onderzoek vergt en dus duur is. En daar komt bij: waarom pas in 2015? Ouderen die nu vervolgd worden voor samenwoonfraude, zullen gewoon de boetes moeten betalen. De gegevens van de gemeentelijke basisadministratie kunnen nu al leidend zijn. Twee meerderjarigen die op één adres staan ingeschreven wonen samen, behalve bij een zorg- en commerciële relatie. In alle andere gevallen is dan geen sprake van samenwonen.”