21 maart 2019

Recht om te sterven: “Iedereen een waardig levenseinde”

D66-Kamerlid Pia Dijkstra is strijdbaar als het gaat om de initiatiefwet Voltooid Leven, en ze blijft pleiten voor een breed maatschappelijk debat over voltooid leven en een waardig levenseinde.  Het kabinet laat een wetenschappelijk onderzoek doen en ook zelf kijkt ze naar zaken die verbeterd kunnen worden. Via een podcast kan iedereen haar zoektocht volgen. In ANBO Magazine 2 praat Dijkstra over haar drijfveren:  “Tegenwoordig mogen mensen over heel veel dingen in hun leven zelf be­palen. Dat noemen we zelfbeschik­king. Het is eigenlijk vreemd dat we, als we op een bepaalde leeftijd komen, alles achter ons ligt en er geen perspectief meer is, we dan niet mogen bepalen dat ons leven klaar is.”

Kabinet houdt zich stil

“Het kabinet heeft gezegd dat het geen initiatief zal nemen met betrek­king tot voltooid leven. Wat we heb­ben afgesproken is dat als er een initi­atiefwet vanuit de Kamer komt, deze wel mag worden ingediend. Voor een coalitie waarin het CDA en de ChristenUnie zitten, is dat toch best bijzonder. Ik wil de minister aansporen om als kabi­net maatschappelijke debatten te voeren, zoals ook is afgesproken. In de tussentijd ben ik daar zelf al wel mee bezig, bijvoorbeeld door het hier op discussiebijeenkomsten over te hebben.”

Politieke én maatschappelijke discussie

“Je ziet inderdaad dat de confessione­le partijen ChristenUnie en SGP, en in iets mindere mate het CDA, geen voorstander zijn van dergelijke wet­geving, maar de lijn is niet zo eendui­dig. In de hele samenleving is het een discussie. Daarom is het een legitiem punt voor debat. Ik kreeg laatst een mail van twaalf predikanten die enor­me voorstanders zijn, omdat ze daar in hun rol als geestelijke verzorgers dagelijks mee te maken hebben. Ook zijn er mensen die heel liberaal zijn, maar toch tegen dit wetsvoorstel zijn. De tegenstellingen zijn op heel veel fronten te vinden.” Dijkstra wil daarom een brede maatschappelijke discussie. 

Levenseinde bespreekbaar maken

“Ik wil iedereen die op hogere leeftijd is adviseren daarover na te denken. Maar er ligt ook een actieve rol bij de kinderen en bij de huisarts, waar ouderen over het algemeen toch al vaak komen. Al begrijp ik ook dat het voor kinderen lastig is en dat de huisarts ook andere dingen aan zijn hoofd heeft. Maar als mensen het er niet over willen hebben moeten we dat ook respecteren, een gesprek hierover mag nooit opgelegd worden.”

Naar overzicht
Pia Dijkstra
Gezondheid