19 augustus 2022

Rampzalige koopkrachtcijfers onderstrepen noodzaak AOW-verhoging

Het is dringend noodzakelijk dat het kabinet gepensioneerden tegemoetkomt door de AOW te verhogen en de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) niet af te schaffen. Dat bevestigt de augustusraming 2022 van het Centraal Planbureau (CPB).

Door de exploderende prijzen gaat de koopkracht van gepensioneerden dit jaar hard onderuit. De verwachting voor 2023 laat een zeer bescheiden stijging zien, maar dit onder de veronderstelling dat de inflatie meer dan halveert. Dit zal echter nog maar moeten blijken.

Leven wordt onbetaalbaar

Het CPB heeft vandaag de nieuwste economische cijfers gepubliceerd. Deze vormen de basis voor de augustusbesluitvorming waarin het kabinet tot koopkrachtmaatregelen moet komen voor Prinsjesdag. Het mag geen verrassing zijn, de koopkracht ontwikkelt zich in 2022 rampzalig. De koopkracht van zowel gepensioneerden als werkenden komt in 2022 gemiddeld 6,8% lager uit dan in 2021! Dat komt door de hogere kosten van het levensonderhoud. In 2022 zijn we hier gemiddeld 9,9% meer aan kwijt.

Vooral de kosten van energie zijn flink gestegen. De laagste inkomens zijn daarvoor in 2022 deels gecompenseerd. Zij profiteerden van de energietoeslag. Deze is echter éénmalig, dus in 2023 zal deze groep daardoor extra hard worden getroffen. Daarnaast zal voor een steeds grotere groep middeninkomens de energierekening onbetaalbaar gaan worden.  

Onmiddellijke extra verhoging Wml en AOW in 2023

De koopkracht moet dus worden gerepareerd, zeker ook voor de lagere inkomens. De Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, NOOM en Koepel Gepensioneerden) wil daarom dat het kabinet meteen al in januari 2023 volledig overgaat tot de oorspronkelijk voor 2023-2025 geplande verhoging van het minimumloon met 7,5% en niet in drie stappen. Door de koppeling stijgen dan de AOW en andere uitkeringen mee met het minimumloon. Mensen die het nodig hebben worden op die manier snel en eenvoudig geholpen. Want de nood is nu aan de man. Voor senioren is het des te meer nodig omdat zij al jarenlang onderaan de koopkrachtlijstjes bungelen en hun pensioen niet geïndexeerd zagen worden.

Haal IOAOW-afschaffing van tafel

De voorgenomen afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) is slecht voor de inkomensontwikkeling vanaf 2023. Mensen ontvangen de IOAOW nu nog in de vorm van een extra bedrag dat alle AOW-gerechtigden bovenop hun AOW-uitkering ontvangen. De huidige vooruitzichten zijn reden te meer om de IOAOW-tegemoetkoming te laten voortbestaan.

Verruim mogelijkheden pensioenindexatie

Voor veel gepensioneerden kan de koopkracht verder worden gerepareerd door een verhoging van het aanvullende pensioen. Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel moeten pensioenfondsen dan de mogelijkheid krijgen om al vanaf 2023 de pensioenen eerder te mogen verhogen dan nu het geval is.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Consument met geld en rekenmachine