8 september 2014

Raad van State wijst AOW-plan Klijnsma af

De Raad van State (RvS) wijst het plan van staatssecretaris Jetta Klijnsma af, om de koopkrachtondersteuning voor AOW’ers op de schop te nemen. Volgens de RvS houdt het plan geen rekening met de draagkracht van senioren en levert het maar een beperkte bezuiniging op. ANBO is tegen de maatregel, omdat daarmee de extra AOW-tegemoetkoming afhankelijk zal worden van de AOW-opbouw en van de tijd die iemand in Nederland heeft gewoond of gewerkt.

Afhankelijk van AOW-opbouw

Het kabinet wil senioren vanaf 1 januari 2015 bovenop hun AOW een inkomensondersteuning geven die afhankelijk is van het aantal jaren dat ze in Nederland hebben gewoond en dus AOW hebben opgebouwd. De regeling moet de bestaande vervangen, die de inkomensondersteuning ook uitbetaalt aan ouderen die in het buitenland wonen. Het plan is het direct gevolg van het niet doorgaan van de huishoudentoeslag -die in de plaats zou komen van de huidige toeslagen, zoals de huur- en zorgtoeslag- maar die onuitvoerbaar blijkt. Overigens stelt de Raad van State ook: ‘Dat het niet duidelijk is waarom alle AOW’ers koopkrachtondersteuning zouden behoeven.’

Koopkrachtreparatie voor maatregelen kabinet

ANBO-directeur Liane den Haan: “De koopkrachtondersteuning voor AOW’ers van circa 25 euro per maand, die door de SVB wordt uitbetaald, is er niet voor niets. Het is een koopkrachtreparatie om maatregelen van het kabinet te compenseren die vooral AOW’ers onevenredig treffen. De inkomensondersteuning voor AOW’ers heeft de afgelopen jaren al vaker een andere naam gekregen en is al een paar keer verlaagd. Om te voorkomen dat de koopkrachtondersteuning steeds onderdeel van discussie is, zou eigenlijk de AOW standaard verhoogd moeten worden met dat bedrag.”

Juist hard nodig

Voor senioren die altijd in Nederland hebben gewoond en meestal een volledige AOW hebben opgebouwd heeft het kabinetsplan geen gevolgen. Senioren die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en maar tijdelijk in Nederland hebben gewerkt, hebben geen volledige AOW opgebouwd. Zij krijgen als de plannen doorgaan minder inkomensondersteuning. Den Haan: “En dat terwijl die groep die ondersteuning juist hard nodig heeft.”

In een reactie via het ANP, zegt Klijnsma dat het inkomensafhankelijk maken van de nieuwe regeling tot te hoge uitvoeringskosten zou leiden.