16 april 2019

Raad van State stelt stijging lastendruk vast

De Raad van State constateerde vandaag dat de lastendruk in Nederland in de afgelopen jaren is gestegen. Burgers zijn dit jaar 39,6% kwijt aan belastingen, terwijl dat vorig jaar nog 39,1% was volgens RvS.

Inkomstenbelasting

Ondanks deze bevindingen stelt premier Rutte dat bijna alle inkomensgroepen erop vooruitgaan. ‘Wij waren en zijn dat nog steeds niet eens met de minister-president,’ stelt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. ‘Rutte blijft maar hameren op de verlaging van de inkomstenbelasting die tot koopkrachtverbetering leidt. Maar wij hebben al sinds Prinsjesdag meermaals aangetoond, dat zo’n verlaging vooral mensen met een laag inkomen geen enkel soelaas biedt.’

Lage inkomensgroepen

Door de wijze waarop ons belastingstelsel is ingericht, betalen mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld iemand met alleen AOW, geen inkomstenbelasting. Den Haan: ‘Hun inkomen is daarvoor eenvoudigweg te laag. Een verlaging van de inkomstenbelasting of zelfs het afschaffen ervan, levert voor deze groep geen eurocent meer op.’

Verhogingen van andere belastingen daarentegen hebben meteen een negatief effect op het netto-inkomen en daarmee op de koopkracht.

De Raad van State stelde voorts vast, dat de overheid beter moet communiceren hoe het met de lastendruk zit. ‘Daar ben ik het volledig mee eens,’ aldus Den Haan. ‘De overheid zou moeten beginnen met de koopkrachtvoorspellingen op een andere manier te doen. Dat wil ANBO ook al geruime tijd.’

Gemiddelde burger

Het Centraal Planbureau (CPB) dat de koopkracht voorspelt, gaat uit van gemiddelden. De gemiddelde burger bestaat niet. Het CPB zou dus rekening moeten houden met individuele situaties. Een mooi voorbeeld –of eigenlijk juist niet- in de koopkrachtplaatjes is dat iemand met alleen een AOW-pensioen in een huurhuis hetzelfde wordt behandeld als iemand met alleen AOW in een eigen huis zonder hypotheek. De feitelijke koopkracht is in deze situatie niet met elkaar te vergelijken.

Naar overzicht
Inkomen