7 juli 2020

Prognose vergrijzing bevestigt: hoog tijd om tot plan van aanpak te komen

Vandaag verscheen het rapport ‘Bevolking 2050 in beeld’ van het NIDI en het CBS. De cijfers laten zien waar ANBO al jaren aandacht voor vraagt: dat Nederland in snel tempo vergrijst. Dat is mooi, want mensen zijn langer actief en vitaal. Maar het vraagt ook om maatregelen om goed met de vergrijzing om te gaan. ANBO vindt dat het tijd is om tot een plan van aanpak te komen dat werken, wonen, wijken en welzijn omvat.

Liane den Haan van ANBO: “Twintig jaar geleden was het nog heel bijzonder als iemand honderd werd. Dan kwam de burgemeester op bezoek en stond er een artikel met foto in de plaatselijke krant. Nu is dat al lang niet uniek meer. Sterker nog: de groep honderdjarigen is de snelst groeiende leeftijdsgroep in Nederland. We worden ouder en we leven langer. Maar we zijn nog steeds onvoldoende voorbereid op de groeiende groep ouderen. Er is nu al een tekort van 80.000 seniorenwoningen in Nederland. Waar moeten mensen straks op hun oude dag wonen? En wie zorgt er voor hen?

Aantal 80-plussers verdubbelt

Uit het rapport van het NIDI en CBS blijkt dat het aantal 65-plussers de komende dertig jaar toeneemt van 3,4 miljoen nu naar 4,8 miljoen in 2050. De groei bestaat vooral uit 80-plussers. Dit is de zogenaamde dubbele vergrijzing. Op dit moment is 5 procent van de bevolking tachtig jaar of ouder. Dit zal toenemen tot rond de tien procent in 2050. Dit heeft grote consequenties voor de beroepsbevolking, voor wonen, en voor de inrichting van wijken.

Van grote waarde voor de maatschappij

Liane den Haan: “Tachtig procent van de 65-plussers is vitaal en van grote waarde voor onze samenleving; veel 65 plussers werken nog of zetten zich in als vrijwilliger, mantelzorger of oppas voor hun kleinkinderen. Toch worden oudere mensen vooral gezien als kostenpost: ze zijn ziek, zwak en hebben zorg nodig. Een totaal onterecht beeld. En ik vind dat we in Nederland meer waardering moeten hebben voor onze ouderen en wat zij – ook na hun pensioenleeftijd - voor de maatschappij.”

Goed ouder worden begint bij goed wonen

“Als straks één op de vier Nederlanders ouder is dan 65, kunnen we het ons ook niet veroorloven om te blijven denken in het stigmatiserende beeld dat ouderen kwetsbaar, eenzaam en ziek zijn.  Als 100 jaar oud worden straks geen uitzondering meer is, dan betekent dit dat we leren, werken, familie, wonen en zorg op een hele andere manier met elkaar gaan combineren. En zullen we meer moeten  inzetten bijvoorbeeld op preventie en voldoende geschikte seniorenwoningen. Want als mensen goed en passend wonen in een fijne leefomgeving, kunnen ze langer zelfstandig blijven en hebben ze minder zorg nodig.”

Cijfers CBS bevolkingsgroei 2020 - 2050
opa en oma met kleinkinderen