20 juli 2017

Problemen maaltijdservice Vondelflat opgelost

Door bemiddeling van de gemeente Groningen kunnen de bewoners van de Vondelflat weer rustig slapen. De onenigheid over de maaltijdservice is opgelost, de bewoners mogen nu zelf bepalen van wie zij hun maaltijden betrekken.

"Eind goed, al goed voor de bewoners", vindt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Wat voor iedereen vanzelfsprekend is, gold voor de bewoners van de Vondelflat niet. Zij konden niet zelf kiezen waar zij hun maaltijden lieten verzorgen. Dat had te maken met het servicecontract dat de bewoners hadden."

Ontevreden

De directie van de Vondelflat dreigde tegen bewoners die zelf de maaltijden regelden te procederen. Ontevreden bewoners wilden het contract opzeggen, maar dat kon volgens de directie niet.

ANBO probeerde een oplossing te forceren door bij 160 bewoners een pizza te laten bezorgen. Die actie betekende dat er weer overleg tussen directie en bewoners ontstond.

Klachten

Den Haan: "Wij krijgen regelmatig klachten over de inhoud van de servicecontracten. Wij pleiten daarom tegen een alles-in-een-huurcontract en vóór verschillende contracten zodat keuzevrijheid rond maaltijden, huishoudelijke hulp, klussendiensten of wasseretteservice gewaarborgd is."

ANBO heeft in verband hiermede een meldpunt geopend. Hier kunnen mensen die problemen hebben met een servicecontract zich wenden: https://www.anbo.nl/meldpunt

Naar overzicht
Wonen