20 april 2016

Privacy bij gemeenten niet veilig?

Gemeenten hebben de beveiliging van persoonsgegevens niet altijd op orde. Ze hebben slecht op het netvlies welke informatie zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Ook informeren gemeenten hun burgers niet goed over het gebruik van persoonsgegevens. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder 41 gemeenten.

Wmo spelregels

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Dat is een harde en pijnlijke conclusie van het AP, maar het verrast me eerlijk gezegd niet. Ondanks dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) duidelijk is over welke gegevens in het onderzoek naar iemands persoonlijke situatie mogen worden gebruikt, houden gemeenten zich daar niet altijd aan. Uit ons eigen onderzoek ‘Vinger aan de pols’ bleek ook dat er te vaak slecht wordt gecommuniceerd over dit soort zaken naar de burger. Niet voor niets ontwikkelde ANBO spelregels bij het Wmo onderzoek om gemeenten helder te maken wat wel en niet mag.”

Verbetering nodig

“Het spreekt voor zich dat gemeenten orde op zaken moeten stellen en zorg moeten dragen voor een goed privacy beleid,” vervolgt Den Haan. “Juist met het grote aantal taken dat van de rijksoverheid naar de gemeenten is overgegaan (met name rondom de Wmo) moet hier extra op worden gelet.”

Naar overzicht
Gezondheid