15 september 2020

Prinsjesdag: zorgpremie stijgt naar verwachting licht

De zorgpremie zal naar verwachting licht stijgen. Het kabinet gaat uit van een basispremie van 1473 euro in 2021, dat is 60 euro meer dan dit jaar. Dit bedrag is een schatting van de overheid. Uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars zelf hun tarieven.

Reactie ANBO op Miljoenennota

De overheid heeft vorig jaar de collectieve kortingen voor de basiszorgverzekering aan banden gelegd. Dit blijft onveranderd. De aanvullende verzekeringen zijn private verzekeringen en de korting bepalen de verzekeraars zelf.

En verder:

  • Het eigen risico blijft tot 2022 385 euro;
  • De zorgtoeslag zal met de premie mee stijgen;
  • Net als in 2020 betaalt u maximaal 250 euro als eigen bijdrage voor medicijnen. Dit geldt voor medicijnen die gedeeltelijk worden vergoed;De totale zorgkosten komen uit op 80,6 miljard euro. Dat is een stijging van 2 miljard.
  • De totale zorguitgaven voor kortdurende zorg bedragen volgend jaar 5.939 euro per Nederlander.
  • Het kabinet gaat nog meer inzetten op e-health-toepassingen zoals zelf meten en zorg op afstand. Maar ook nieuwe zorgtechnologie krijgt veel aandacht. Het digitaal bijhouden van patiëntendossiers en het elektronisch uitwisselen van de gegevens wordt wettelijk als verplichting vastgelegd.

Corona

De coronacrisis zal ook in 2021 veel vragen van de zorgsector. Het kabinet maakt extra gelden vrij voor crisismaatregelen. Er komt onder meer 300 miljoen euro beschikbaar voor testcapaciteit. En 305 miljoen euro voor extra IC-capaciteit.

Het zorgpersoneel krijgt naast de bonus van 1000 euro in 2020, in 2021 opnieuw een eenmalige ‘coronabonus’, ditmaal van 500 euro netto. Binnen de zorgbegroting wordt daarnaast 100 miljoen euro vrijgemaakt om de werk- en regeldruk te verminderen.

Basisverzekering

De basisverzekering is sinds juli dit jaar uitgebreid met een vergoeding voor herstelzorg voor coronapatiënten die niet op eigen kracht kunnen herstellen van het virus. Het gaat hierbij om fysiotherapie voor patiënten die ook na hun ‘herstel’ nog veel last hebben van vermoeidheid, conditieverlies, verlies in spierkracht en benauwdheid. Deze vergoeding in eerste instantie voor een jaar opgenomen in de basisverzekering. Gedurende dit jaar onderzoekt men of de revalidatiezorg inderdaad effectief is.

Ook zijn er wat nieuwe geneesmiddelen tegen kanker aan het basispakket toegevoegd.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Naar overzicht
patiënten en medewerkers in ziekenhuis
Gezondheid