19 september 2017

Prinsjesdag: wonen: geen investeringen, geen visie

Wonen is een fundament en van groot belang voor het besteedbaar inkomen. We hebben het afgelopen jaar huurstijgingen tot maar liefst zeven procent gezien en we weten dat er, ondanks dat er geld voorhanden is, weinig geïnvesteerd wordt in nieuwe huurwoningen in het middensegment. Je zou dus verwachten dat het kabinet daar werk van maakt, maar dat is niet het geval.

ANBO pleit daarom, vooral bij de onderhandelaars van ChristenUnie, CDA, D66 en VVD, voor nieuw beleid op zorg en wonen, dat rekening houdt met de demografische opbouw en de behoeftes van de ouder wordende bevolking. De politiek is te vaak van de korte termijn, terwijl we grote veranderingen zien aankomen. Over twee jaar is de helft van Nederland ouder dan 50 en in 2030 is een kwart ouder dan 65. Het aantal 75-plussers stijgt in rap tempo.

Er moet volgens ANBO ten eerste veel meer gebouwd worden; de woningbouw blijft achter bij de behoeftes van de ouder wordende burger. Tot 2025 is er een tekort van 60.000 tot 200.000 huurwoningen in het middensegment, onder andere omdat het aantal zelfstandig wonende ouderen toeneemt.

Middenhuursegment

Om lokale partijen te ondersteunen bij het afstemmen van de oplopende vraag en het achterblijvende aanbod in het middenhuursegment is een samenwerkingstafel opgericht waar het Rijk, de koepels van gemeenten, de bouwsector, investeerders, woningcorporaties en huurders aan deelnemen. De voorzitter van de samenwerkingstafel brengt begin 2018 rapportage uit.

Geen ambities

Verder komt het kabinet richting ouderen met niets interessants: geen visie op langer zelfstandig wonen, geen visie op wonen in een meer beschermde omgeving (woon/zorg-arrangementen) en geen investeringen in levensloopbestendig maken van bestaande woningen.

ANBO zal zich richting het nieuwe kabinet hierover stevig uitspreken.

Naar overzicht
Wonen