19 september 2017

Prinsjesdag: minder goed voor middeninkomens

De kabinetsbegroting voor 2018 pakt op het eerste gezicht niet onaardig uit voor gepensioneerden. Gemiddeld krijgen de gepensioneerden er zo'n 0,6 procent bij, iets minder dan werkenden die er 0,8 procent bij krijgen. Voor de middengroepen ziet het echter minder goed uit.

Het kabinet lijkt een dreigend koopkrachtverlies best netjes te hebben opgelost, maar onze vrees dat de middengroepen verder achteruit gaan, wordt eveneens bewaarheid. Die vallen buiten alle toeslagenregelingen en zien dat hun pensioen langzaam wordt uitgehold omdat indexatie achterwege blijft.

Koopkracht gepensioneerden

Van alle gepensioneerden zal een kwart in 2018 te maken krijgen met koopkrachtdaling, blijkt uit de begroting die door het demissionaire kabinet Rutte II met Prinsjesdag is gepresenteerd. Twee op de drie gepensioneerden krijgt er volgend jaar tot twee procent bij.

Maar dit zijn de voorspellingen. Die kwamen vorig jaar bij de presentatie van de begroting voor 2017 niet uit. De ziektekostenpremie viel toen hoger uit dan het kabinet verwachtte, terwijl de inflatie ook hoger uitviel. Daardoor hadden grote groepen in plaats van met een inkomensstijging juist met een daling te maken.

De stijging van de zorgpremie wordt nu voorzien op € 72 per jaar ofwel zes euro per maand. Omdat de premies nog niet bekend zijn, kan dat – net als vorig jaar - hoger uitvallen. De inflatie is nu op 1,4 procent ingeschat. Dat klinkt realistisch, maar het blijft onzeker. Wanneer zowel de zorgpremie als de inflatie tegenvallen kunnen grote groepen, ondanks de mooie economische groei, toch in de min terecht komen.

Zorg- en huurtoeslag

Over de mensen met een middeninkomen, die niet gecompenseerd worden met zorgtoeslag, maken we ons grote zorgen. De zorgtoeslag gaat iets omhoog; een eventuele aanpassing van de huurtoeslag wordt in december bekend.

AOW

In de begroting staan geen specifieke beleidspunten. De reguliere verhoging zit in de wet zelf en volgt de ontwikkeling van het netto minimumloon. Dat hoeft dus niet met de Rijksbegroting apart geregeld te worden.

Compensatie pensioenen

De Raad van State, het hoogste adviesorgaan aan de regering, heeft zich in zijn advies bij de begroting kritisch getoond over de reparatie van de inkomens van mensen met een pensioen. Dat is op zich niet vreemd: de AOW wordt – na inleg – door de staat uitgekeerd. Pensioenen worden beheerd door fondsen en worden beschouwd als privaat vermogen. Maar tegelijkertijd is het juist de overheid die zulke strenge regels heeft opgelegd dat pensioenfondsen ondanks mooie rendementen niet mogen indexeren. ANBO vindt dus dat de overheid dan mede-verantwoordelijk is voor de gevolgen. Te meer daar we voor de komende vijf jaar geen verbetering verwachten.

Belastingen

Over het algemeen genomen geen structurele maatregelen, maar een aantal zaken valt op.

Tarief:
De tweede en derde tariefschijf stijgen beiden met 0,05 procent, de vierde schijf die voor de hoogste inkomens geldt, daalt met 0,05 procent.

Heffingskortingen:
Het verschil in hoge en lage ouderenkorting blijft gehandhaafd. Echter waar de lage korting met €1,- stijgt naar €72,-, gaat de hoge ouderenkorting van €1292, naar €1418,-. Een verhoging met €126,-. De alleenstaande ouderenkorting daalt echter met €15,- naar €423,-.

Zorgpremie:
De inkomensafhankelijke zorgpremie die op AOW en aanvullende pensioenen wordt ingehouden is voor ons een specifiek aandachtspunt. Die stijgt van 5,4 procent in 2017 naar 5,65 procent in 2018. Let wel; werknemers betalen dit niet zelf; de werkgever betaalt die bijdrage. De nominale zorgpremie stijgt minder dan de maximale zorgtoeslag. Daar is dus een overcompensatie.

Doorrekening:
Voor een aantal situaties hebben we de effecten van Belastingplan en zorgpremie (nominaal en inkomensafhankelijk) doorgerekend:

  • Een alleenstaande met alleen AOW zonder zorgvraag heeft komend jaar €260,- meer te besteden. Het verschil met zorgvraag en volledig eigen risico is tussen 2017 en 2018 €15,- minder.
  • Een alleenstaande met alleen AOW en €20.000,- aanvullend pensioen kan in 2018 €180,- meer uitgeven (zonder zorgvraag). Met volledig eigen risico ook hier €15,- minder.
  • Gehuwden met beiden alleen AOW stijgen netto €103,- per persoon. Uiteraard met zorgvraag is het verschil €15,- per persoon minder
  • Gehuwden met beiden AOW en 1 partner met €20.000,- aanvullend pensioen gaan er €143,- op vooruit.
  • Gepensioneerde met €45.000,- inkomen levert in; op jaarbasis €15,-. Hier zit een dubbel effect; geen compensatie via zorgtoeslag en de hogere hoge ouderenkorting gaat aan de neus voorbij.
Naar overzicht
Inkomen