15 september 2020

Prinsjesdag: ANBO blij met impuls Rijksoverheid voor woningmarkt

De Rijksoverheid gaat zich weer bemoeien met de ruimtelijke ordening. Doordat de overheid bouwlocaties kan toewijzen, krijgt de woningmarkt een impuls.

Reactie ANBO op Miljoenennota

Wat gaat het kabinet doen?

 • In 2021 wil het kabinet opnieuw investeren in de woningmarkt, zodat starters en huurders meer kans op een betaalbare woning krijgen. Ook wil het kabinet dat er snel een beslissing komt over veertien andere grote woningbouwlocaties. De bouwplannen kunnen alleen doorgaan als er oplossingen komen voor het stikstofprobleem. Het kabinet stelt daarom tot 2030 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar voor het wegnemen van belemmeringen door stikstof. Zodat ook de woningbouw door kan gaan.
   
 • De verhuurderheffing voor woningcorporaties wordt met 200 miljoen euro verlaagd. Dat moet ruimte bieden om huurders te helpen die door de coronacrisis in de knel zitten. En het moet ruimte bieden voor het bouwen van meer woningen. Het kabinet wil 150.000 nieuwe woningen zowel in sociale huur als in middenhuur.
   
 • Het kabinet gaat in 2021 verder op zoek naar grond die geschikt is om woningen op te bouwen (actief grondbeleid). Nu doen projectontwikkelaars of gemeenten dat. Het Rijk wil hiervoor een Rijksontwikkelbedrijf opzetten.

Verder:

 • In 2021 gaat eenmalig de overdrachtsbelasting voor starters omlaag. Zodat zij meer geld overhouden om aan de woning te besteden.
   
 • Huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur kunnen in 2021 huurverlaging aanvragen. Dat kon eerder ook al, maar was niet verplicht voor woningcorporaties. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel waarmee dat wel verplicht wordt.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Naar overzicht
Ouder stel bekijkt nieuw appartement
Wonen