20 september 2022

Prinsjesdag 2022 zorg: zorgverzekering ongeveer 11 euro per maand duurder

De collectieve korting van 5% op de basisverzekering wordt afgeschaft. De korting op de aanvullende verzekering blijft toegestaan, maar de hoogte van de korting mogen de verschillende verzekeraars zelf bepalen.

De zorgverzekering wordt volgend jaar duurder, waarbij het kabinet rekening houdt met een stijging van rond 11 euro per maand. Het basispakket zou dan gemiddeld €137 per maand gaan kosten. Zeker weten doen we dit pas in november als de zorgverzekeraars daadwerkelijk hun premie bekend gaan maken. Dit doen ze uiterlijk 12 november 2022. De totale premie komt dan neer op een jaarbedrag van 1.649 euro.

De zorgtoeslag stijgt voor een meerpersoonshuishouden naar maximaal €3166, voor een eenpersoonshuishouden maximaal €1850. Het eigen risico blijft staan op €385 en de eigen bijdrage voor medicijnen blijft €250

Pakketmaatregelen:

  • De regeling Coronazorg wordt verlengd. De huisarts of specialist kan daarom extra zorg, zoals fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie of dieetadvies voorschrijven bij aanhoudende klachten na corona.
  • Het gebruik van vitamine D zal niet langer via de basisverzekering vergoed worden. Voor mensen die een hoog gebruik hebben kunnen de kosten hiervoor oplopen
  • Immunotherapie met het kankermedicijn nivolumab sinds 2022 toegevoegd aan de basisverzekering.

Het kabinet zet in op een hervormingsagenda waarbij men de zorgvraag wil afremmen. Hiervoor zijn diverse programma’s gestart en is er afgelopen week een Integraal Zorgakkoord gesloten. Het belangrijkste hieruit is het leveren van passende zorg. Passende zorg gaat om gezondheid in plaats van om ziekte. Het gaat ook om het leveren van zorg waarvan de effectiviteit aangetoond is en meerwaarde heeft voor de patient. En het gaat om het leveren van zorg op de juiste plek in afstemming met de patient. Ook preventie blijft hoog op de agenda. Meer samenhang en samenwerking tussen de diverse zorgaanbieders wordt het adagium.

Een ander belangrijk programma is het programma Wonen en Zorg voor Ouderen. Hierbij zet het kabinet in op zorg thuis als het kan, digitaal als het kan en zelfstandig als het kan.

De totale bruto zorgkosten (Zorgverzekeringswet en Langdurige zorg) lopen op naar €95 miljard in 2023. Dat is een stijging van 9,5% ten opzichte van 2022.

Een gemiddelde Nederlander gaat volgend jaar circa 6.601 euro betalen aan zorgkosten. Dat is een stijging van 396 euro ten opzichte van 2022.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de zorgverzekeringen? 

Vraag het gratis ANBO informatiepakket Zorgverzekeringen aan. 

Meer informatie en aanvragen

Huisarts met patient