21 september 2021

Prinsjesdag 2021: koopkracht, belasting, toeslagen en pensioen

Over de koopkrachtplaatjes in de begroting voor volgend jaar kan ANBO kort zijn in het commentaar. Een zeer geringe verbetering - eigenlijk te verwaarlozen - wordt voorspeld. Uiteraard is ANBO het daar niet mee eens en zullen we daar bij de begrotingsbehandeling op terugkomen.

Belasting en toeslagen

Zoals verwacht op belasting- en toeslagengebied weinig nieuws. Terwijl wel veranderingen nodig zijn om bijvoorbeeld de koopkracht van gepensioneerden te verbeteren. Hieronder de voorgestelde maatregelen op een rij.

Belastingtarief

Het laagste tarief in de schijven van de inkomstenbelasting daalt in 2022 naar 19,17%. Deze schijf geldt bij een inkomen tot € 36.409 (als u tenminste vóór 1946 geboren bent. Na 1946 is de grens € 35.472). In de tweede schijf is het tarief ook verlaagd: 37,07%. Dat tarief is van toepassing op inkomens tussen € 36.409 en € 69.398. Is uw inkomen hoger, dan is het tarief 49,50%. Dat blijft daarmee hetzelfde.

Heffingskortingen

Op het totaal van de inkomstenbelasting die u moet betalen, gaat de heffingskorting af. De hoogte van de heffingskorting hangt af van uw leeftijd en uw inkomen.

De algemene heffingskorting voor AOW-ers gaat in 2022 met € 18 omhoog naar € 1.487. Deze korting is afhankelijk van uw inkomen. Is dat meer dan € 21.317, dan is de korting lager.

De ouderenkorting is alleen bedoeld voor mensen die al AOW ontvangen. Deze korting stijgt in 2022 naar € 1.726. Als uw inkomen meer is dan € 38.464, wordt het bedrag minder.

Bent u AOW-er en alleenstaand, dan hebt u recht op de alleenstaande ouderenkorting. Deze is niet afhankelijk van uw inkomen, dus een vast bedrag. Voor 2022 is dat € 449.

Inkomensafhankelijke zorgpremie

Op uw AOW en uw aanvullend pensioen wordt inkomensafhankelijke zorgpremie (Zvw) ingehouden. Het tarief daarvan daalt in 2022 naar 5,45%.

Basis zorgpremie

De zorgpremie die u verplicht aan uw zorgverzekeraar moet betalen (de basispremie) zal naar verwachting op € 1.509 uitkomen. Dat is meer dan dit jaar. Het werkelijke bedrag bepaalt uw verzekeraar, maar het zal rond dit bedrag schommelen.

Eigen risico Zvw

Het eigen risico blijft ook dit jaar € 385 per persoon

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag stijgt in 2022. Voor een eenpersoons huishouden met € 36 naar € 1.323 per jaar. Voor een huishouden met meer dan één persoon stijgt de maximale zorgtoeslag met € 40 naar € 2.527.

Uw portemonnee in 2022

Wij hebben de gevolgen van de hiervoor beschreven plannen voor u doorgerekend. Uiteraard zijn er nog andere ontwikkelingen die niet in deze plannen voorkomen, die uw besteedbaar inkomen kunnen aantasten of verbeteren.

Iemand die alleenstaand is en alleen een AOW-pensioen ontvangt, heeft op basis van de gemelde voornemens ruim € 200 meer te besteden. Heeft deze alleenstaande naast de AOW een aanvullend pensioen van € 20.000, dan heeft deze een kleine € 400 meer te besteden. Een echtpaar die beiden alleen AOW ontvangen, hebben € 115 meer te besteden. Totaal € 230 dus. Een echtpaar waarvan de één alleen AOW ontvangt en de ander AOW en een aanvullend pensioen van € 20.000 hebben samen ongeveer € 150 meer te besteden.

Pensioenen

Gepensioneerden hoeven volgend jaar niet op indexatie te rekenen, zo blijkt uit de stukken. “Pensioenkortingen lijken uit zicht, maar de ruimte voor indexatie is ook in 2022 beperkt”, staat in de Macro Economische Verkenningen die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. . Dat zou extra pijn doen als de inflatie aanwakkert, zoals in de media wordt gevreesd. In de vooruitzichten schrijft het Centraal Planbureau dat het gaat om een kortdurende opflakkering en bovendien beperkt tot 2 procent. Wel worden de pensioenpremies hoger, omdat de lage rente pensioen duur maakt. Over het nieuwe pensioenstelsel heeft het kabinet niets nieuws te melden.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Winkelwagen met briefgeld