21 september 2021

Prinsjesdag 2021: gezondheidszorg, corona en wonen

De begroting opent met de verwachting dat in de komende jaren de vraag naar zorg onder druk van de vergrijzing en technologische mogelijkheden sterk zal blijven toenemen. De waarschuwing wordt afgegeven dat de groei van de beroepsbevolking en het aantal mantelzorgers geen gelijke tred houdt met deze groeiende zorgvraag.

De inzet van technologie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Er wordt verwezen naar de coronacrisis en de geleerde lessen, namelijk dat digitaal ondersteunde zorg en e-health-toepassingen in de praktijk de druk op de zorg kunnen verkleinen.

Om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van onze zorg te borgen is het nodig om de zorg toekomstbestendig te maken. De totale bruto zorgkosten komen inmiddels uit op 86,7 miljard euro. Voor de Zorgverzekeringswet is dat 54,5 miljard, voor de uitvoering van de Wet Langdurige zorg is dat 30,2 miljard.

Het kabinet gaat nog meer inzetten op e-health-toepassingen zoals zelf meten en zorg op afstand. Maar ook nieuwe zorgtechnologie krijgt veel aandacht. Het digitaal bijhouden van patiëntendossiers en het elektronisch uitwisselen van de gegevens wordt wettelijk als verplichting vastgelegd.

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding om het verplicht eigen risico van de zorgverzekering in 2022 te bevriezen op 385 euro per jaar per volwassen verzekerde. Voor de premie van de zorgverzekering wordt een stijging geraamd van € 31 per jaar; De jaarlijkse kosten voor de premie stijgen van gemiddeld € 1.478 in 2021 naar gemiddeld € 1.509 in 2022.

Een volwassene in Nederland betaalde in 2021 totaal gemiddeld € 6.060 aan zorgkosten. Dit is inclusief de langdurige zorg. In 2022 zal dit stijgen naar € 6.161. Het bedrag dat de Nederlander betaalt aan zorg stijgt daarmee met 1.7%. De zorgtoeslag zal met de premie mee stijgen.

Corona

De basisverzekering wordt tijdelijk uitgebreid met herstelzorg na corona. In elk geval tot 1 augustus 2022. Er wordt 2,1 miljard euro uitgetrokken voor coronabestrijding, vooral de test- en vaccinatie-infrastructuur.

Komend najaar bestaat er volgens het kabinet een reële mogelijkheid dat er (plaatselijk) oplevingen van het virus zijn. Het kabinet wil alles in het werk stellen om een (gedeeltelijke) sluiting van de samenleving te voorkomen. Door intensieve monitoring, door testen en door actief de groep te benaderen die nog niet gevaccineerd is. Daarnaast wordt alles in het werk gesteld om mogelijke oplevingen, lokaal of geconcentreerd in een deel van de samenleving zo snel mogelijk en zo gericht mogelijk te bestrijden.

Het kabinet komt eind van het jaar met een apart plan om beter voorbereid te zijn op toekomstige virusuitbraken. Kern van deze agenda zal zijn het verbeteren van de paraatheid, het vergroten van ons aanpassingsvermogen en onze zelfvoorzienendheid om ook in de toekomst crisissen aan te kunnen.

Wonen

Voor de bouw van extra woningen maakt het kabinet de komende 10 jaar jaarlijks € 100 miljoen euro vrij. Veel mensen vinden lastig een betaalbare woonruimte. Daarom zijn er tot 2030 zo’n 900.000 woningen nodig. Met de € 1 miljard wil het kabinet de snelle bouw van woningen stimuleren.

Voor sociale huurwoningen zijn in 2021 de huurverhogingen bevroren. Grote verhuurders, zoals woningbouwcorporaties, krijgen een tegemoetkoming compensatie zodat zij hun nog steeds kunnen investeren in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Voor andere verhuurders komt er een regeling voor onderhoud en verduurzaming van woningen.

De verhuurderheffing voor woningcorporaties blijft bestaan. De tarieven worden wel verlaagd. Per 1 januari wordt de verhuurderheffing met 30 miljoen euro verlaagd per jaar. Totale heffingsbedrag dat corporaties afdragen is 1,5 miljard euro.

Via een subsidieregeling kunnen verhuurders ondersteuning aanvragen om hun woningen zo duurzaam mogelijk te verbouwen. De regeling geldt voor 4 jaar, tot 2025. Er is in totaal 160 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet wil deze subsidie uiterlijk 1 januari 2022 laten ingaan.

Het kabinet wil dat gebouweigenaren verduurzaming kunnen betalen. Bijvoorbeeld mensen met een koophuis, verhuurders en de eigenaren van openbare gebouwen, zoals scholen. Veel mensen plaatsen zelf of samen met hun buren bijvoorbeeld al warmtepompen of zonnepanelen. Maar vaak is de drempel nog te hoog, omdat verduurzaming veel geld kost. Het kabinet wil aan deze groep eigenaars van 2022 tot en met 2024 deze subsidies beschikbaar stellen:

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Thuiszorg medewerker met oude dame