18 september 2018

Prinsjesdag 2018: slechte dag voor gepensioneerden met een laag inkomen

De kabinetsbegroting voor 2019 pakt op het eerste gezicht positief uit voor gepensioneerden met een midden en hoger inkomen. Gepensioneerden met een laag inkomen betalen echter de rekening.

Het kabinet houdt ook bij de presentatie van de begroting over 2019 vol dat de gemiddelde koopkracht verbetert. Gemiddeld wellicht wel, maar voor sommige gepensioneerden niet. Zij krijgen op geen enkele wijze een compensatie voor de hogere btw.

Wij zetten de gevolgen voor u op een rij.

AOW

In de begroting staan geen specifieke beleidspunten. De reguliere verhoging zit in de wet zelf en volgt de ontwikkeling van de nettominimumloon. Dat hoeft dus niet met de Rijksbegroting apart geregeld te worden. Vorig jaar is bepaald dat vanaf 2018 de inkomensondersteuning die u naast de AOW ontvangt, geleidelijk minder wordt. Dat gaat dus ook in 2019 gebeuren.

Belastingen

Bij de inkomstenbelasting heeft het kabinet het aantal tariefschijven teruggebracht van vier naar drie. Voor mensen die de AOW-leeftijd al hebben bereikt, blijven vier schijven van toepassing.

Tarief:

De eerste tariefschijf (voor de laagste inkomens) stijgt met 0,10 procent, de tweede en derde schijf dalen met 2,75 procent, de vierde (voor de hoogste inkomens) met 0,20 procent.

Heffingskortingen:

De heffingskorting is een korting op de belasting die u moet betalen. De algemene heffingskorting voor AOW-ers stijgt met 111 euro, de hoge ouderenkorting met 178 euro.

De alleenstaande ouderenkorting gaat met 6 euro omhoog.

Btw:

Vorig jaar is al aangekondigd dat het lage btw-tarief vanaf 2019 zou stijgen van 6 naar 9 procent. ING berekende eerder dit jaar al dat dit per huishouden gemiddeld per jaar 300 euro meer kwijt zal zijn aan boodschappen en dergelijke. Het kabinet compenseert deze verhoging met een lager tarief in de inkomstenbelasting, maar die verlaging komt niet ten goede aan gepensioneerden met een laag inkomen.

Energiebelasting

Een paar belangrijke wijzigingen in de energiebelasting. De belasting over gasgebruik gaat omhoog; de belasting op gebruik van elektriciteit omlaag. Geschat wordt dat bij een gelijkblijvend verbruik de rekening ongeveer 130 euro hoger zal uitvallen ten opzichte van 2018.

Zorgpremie:

De inkomensafhankelijke zorgpremie die op AOW en aanvullende pensioenen wordt ingehouden stijgt licht met 0,05 procent. Let wel; werknemers betalen dit niet zelf; de werkgever betaalt die bijdrage.

De nominale zorgpremie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt, stijgt volgens de ramingen met ongeveer 10 euro per maand. De maximale zorgtoeslag gaat ook omhoog, maar minder dan de zorgpremie.

Doorrekening:

Voor een aantal situaties hebben we de effecten van de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2019, de veranderingen in de zorgpremie (nominaal en inkomensafhankelijk) en de energiebelasting doorgerekend:

Alleenstaande met alleen AOW

 • De AOW inclusief vakantie-uitkering gaat omhoog: 164 euro
 • De in te houden zorgpremie gaat echter ook omhoog: 16 euro -/-
 • De energiebelasting kost meer: 130 euro -/-
 • Aan de gewone zorgpremie en zorgtoeslag is deze persoon minder kwijt: 25 euro  
 • Totaal in de plus: 43 euro

Een alleenstaande met alleen AOW en € 20.000,- aanvullend pensioen

 • Het aanvullend pensioen blijft ongewijzigd.
 • Het inkomen gaat na inhouding belasting omhoog: 576 euro
 • De in te houden zorgpremie gaat echter ook omhoog: 12 euro -/-
 • De energiebelasting kost meer: 130 euro -/-
 • Aan de gewone zorgpremie is deze persoon meer kwijt: 124 euro -/-
 • Totaal in de plus: 366 euro

 Gehuwden met beiden alleen AOW

 • De AOW inclusief vakantie-uitkering gaat voor beiden met 102 euro omhoog: 204 euro
 • De in te houden zorgpremie gaat echter ook omhoog, 11 euro per persoon: 22 euro -/-
 • De energiebelasting kost meer: 130 euro -/-
 • Aan de gewone zorgpremie en zorgtoeslag zijn zij minder kwijt: 33 euro  
 • Totaal in de plus: 85 euro

 Gehuwden met beiden AOW en 1 partner met €20.000,- aanvullend pensioen

 • Het aanvullend pensioen blijft ongewijzigd.
 • Het inkomen gaat na inhouding belasting omhoog: 711 euro
 • De in te houden zorgpremie gaat echter ook omhoog: 32 euro -/-
 • De energiebelasting kost meer: 130 euro -/-
 • Aan de gewone zorgpremie zijn zij meer kwijt: 248 euro -/-
 • Totaal in de plus: 301 euro

In alle voorbeelden moet de hogere btw nog worden betaald!

Disclaimer: de berekeningen zijn gemaakt op basis van de cijfers uit de Prinsjesdagstukken. Deze kunnen nog veranderen door de behandeling in de Tweede Kamer en aanpassingen door inflatie.

Naar overzicht
Inkomen