18 september 2018

Prinsjesdag 2018: Overspannen woningmarkt

Veel mensen hebben moeite met het vinden van een betaalbare woning. Er is erkenning dat er jaarlijks 75.000 woningen extra gebouwd moeten worden. Het kabinet wil hier afspraken over maken om deze bouwproductie te versnellen. Ook wil men wetgeving aanpassen om meer experimenteerruimte toe te staan. Dit geldt ook voor procedures rond bouwvergunningen. Bepaalde locaties die nu nog een andere bestemming hebben kunnen dan aantrekkelijk worden voor woningbouw.

Hypotheek

Men wil de hypotheekverstrekking voor starters en ouderen makkelijker maken.

Middensegment

Naar huurwoningen in het middensegment is veel vraag. Het kabinet maakt afspraken over meer aanbod. Voor woningcorporaties wordt het gemakkelijker om middenhuurwoningen te realiseren.

Woningbouwcorporaties

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij het realiseren van betaalbare woningen. Het kabinet helpt hen daarbij. De verhuurderbijdrage die zij moeten afdragen wordt met 100 miljoen verlaagd.

Verduurzaming

Verder kunnen corporaties een korting krijgen op de heffing als ze duurzame investeringen doen. Daarvoor is ook 100 miljoen euro beschikbaar. Het Nationaal Energiebespaarfonds dat aan woningeigenaren voor energiebesparing leningen met een lage rente verstrekt, wordt verder verbeterd. Er komt meer geld in het fonds en er wordt bekeken hoe aan vereniging van eigenaren leningen met een langere looptijd verstrekt kunnen worden. Dit stimuleert grotere investeringen in energiebesparing.

Aardgasvrij

Het kabinet zet in op een aardgasvrij Nederland. Tegen het eind van de kabinetsperiode moeten jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij worden gemaakt. Het kabinet draagt voor ongeveer 20 gemeenten bij aan pilots waarmee een hele wijk aardsgasvrij wordt gemaakt. De pilots moeten kennis opleveren voor het aardgasvrij maken van alle wijken in Nederland.

Naar overzicht
Wonen