15 september 2015

Prinsjesdag 2015: geen feestbegroting voor gepensioneerden

De miljoenennota zal voor veel gepensioneerden en andere niet-werkenden geen feest-begroting blijken. Dat concludeert ANBO na eerste lezing. Hoewel het Kabinet enkele maatregelen neemt om gepensioneerden óók te laten profiteren van de economische opleving, gaan werkenden er veel meer op vooruit. 

Mensen met lagere inkomens zijn de pineut 

Uit ANBO-onderzoek blijkt dat gepensioneerden er de laatste jaren zes keer harder op achteruit zijn gegaan dan werkenden. Dat is ook door het Centraal Planbureau (CPB )bevestigd. De Tweede Kamer heeft het Kabinet met deze cijfers gedwongen de koopkracht van gepensioneerden te repareren. Dat doen ze onder meer door de ouderenkorting – de belastingkorting voor mensen met een pensioen lager dan 35.000 euro – eenmalig met 145 euro te verhogen naar 1187 euro. Dat is een begin. Maar waar gemiddeld gepensioneerden er 0,2 procent op vooruit gaan, blijkt uit de cijfers dat grote groepen gepensioneerden met middeninkomens er nog steeds op achteruit gaan. Lagere inkomens met hoge zorglasten zijn buitengewoon kwetsbaar. De laatsten gaan er tot tien procent op achteruit! De kloof tussen werkenden en gepensioneerden is tijdens de crisis enorm opgelopen en dat wordt komend jaar nog erger, zeker voor de middeninkomens. Daar moet Den Haag op ingrijpen, zo zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO. 

Ook mensen met klein pensioen en hoge zorgkosten 

“Extra aandacht voor mensen met een klein pensioen, die te maken krijgen met hoge zorgkosten, is hard nodig. Zij zitten in een zeer kwetsbare positie nu de Wtcg en de CER niet meer bestaan. Ook gaat de inkomensafhankelijke zorgpremie – die alleen gepensioneerden en zelfstandigen betalen – omhoog, van 4,85 naar 5,5%. Dat kan oplopen tot een min van 230 euro per jaar. In één keer meer dan de verhoging van de ouderenkorting. Bovendien verliezen daar boven op een aantal ouderen in de laagste inkomenscategorieën ook nog eens de huur‐ of de zorgtoeslag omdat hun vermogen zonder de ouderentoeslag te hoog is. Dit heeft een dramatisch effect: we zien nu al dat mensen noodzakelijke zorg gaan mijden.” 

Bos-belasting mag op de helling

Daarnaast moeten de nieuwe indexatieregels en onmogelijke inhaalindexaties opnieuw tegen het licht gehouden worden. En wat ons betreft gaat ook de in 2011 ingevoerde ‘Bosbelasting’ voor gepensioneerden op de helling.Al onze wensen voor gelijke koopkrachtontwikkeling als werkenden kosten ruim een miljard euro. Een rekensom  voor 2016 : Het intrekken van het verlagen van de ouderenkorting kost € 195.000.000 (gegevens Belastingplan 2015) en handhaven van de ouderentoeslag € 135.000.000 (idem). Verhogen AOW-tegemoetkoming € 396.000.000 (€ 10 per maand x 3,3 miljoen AOW’ers), schrappen Bos-belasting € 54.000.000 (Belastingplan 2009 + inflatie), compensatie zorgkosten € 268.000.000 (Kamerbrief 26-11-2013 inzake Wtcg en CER). Totaal € 1.048.000.000. Daarnaast moeten de negatieve gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip (WUL) uit 2013 worden weggepoetst.  

Kabinet schiet tekort in visie op wonen en zorg 

Den Haan: “Waar het kabinet daarnaast in tekort schiet, is visie rond wonen en zorg. Vanwege de dubbele vergrijzing wordt de druk op de woningmarkt voor senioren de komende 10 jaar in combinatie met de krimp mogelijk het grootste knelpunt. Terwijl de ontwikkeling van woon- zorg arrangementen en de beschikbaarheid van leeftijdsbestendige woningen zeer te wensen overlaat, stelt de overheid zich afwachtend op. Het is essentieel dat de ministeries van Wonen en Volksgezondheid, Welzijn en Zorg hier een aanjagende rol gaan spelen. Anders raakt de beleidsambitie van langer zelfstandig blijven wonen ernstig bekneld.” En ook beleid om langdurig werklozen aan het werk te helpen ontbreekt. “Er wordt een lost generation gecreëerd. Vijftigers die hun baan verliezen hebben nauwelijks nog perspectief; het aantal banen mag dan groeien, de werkloosheid blijft even groot.”
Naar overzicht
Inkomen