03 maart 2016

Primeur Blijverslening: Gemeente Renkum

Inwoners van gemeente Renkum kunnen als eerste in Nederland een beroep doen op de Blijverslening. Met deze gemeentelijke regeling kunnen particulieren vanaf 1 maart levensloopbestendige woningverbeteringen financieren. Ook gemeente Hoogeveen gaat vanaf 1 april aan inwoners de regeling aanbieden. ANBO juicht de initiatieven toe en roept alle gemeenten op de Blijverslening aan te gaan bieden.

Aan de wieg gestaan

ANBO is zeer te spreken over de  Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het is een soort lening of hypotheek waarmee je bijvoorbeeld woningaanpassingen kunt financieren. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wij hebben met SVn aan de wieg gestaan van deze regeling. Voor senioren die hun woning willen aanpassen om langer zelfstandig te blijven wonen biedt deze lening in veel gevallen een oplossing. Maar dan moeten gemeenten hem wel aanbieden!”

Renkum maakt de drempel zo laag mogelijk

Gemeente Renkum stelt de Blijverslening beschikbaar voor woningeigenaren met een acute of preventieve zorgvraag. Met behulp van de Blijverslening kunnen zij tegen gunstige voorwaarden diverse levensloopbestendige aanpassingen in hun woning financieren. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van de badkamer, een (extra) bad- of slaapkamer op de begane grond, het weghalen van drempels of het plaatsen van een extra trapleuning.

Bestemd voor woningeigenaren

Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten (SVn) merkt dat er grote belangstelling is naar de Blijverslening, vanuit zowel gemeenten als consumenten. In de Tweede Kamer is al een motie aangenomen om te onderzoeken hoe de rijksoverheid zou kunnen bijdragen. Iedere gemeente kan een Blijverslening beschikbaar stellen met haar eigen specifieke voorwaarden. Met de Blijverslening bevordert een gemeente of provincie zelfstandig thuis wonen. De Blijverslening is bestemd voor woningeigenaren en kan door een gemeente of provincie zowel hypothecair als consumptief worden aangeboden. Gemeenten en provincies bepalen zelf de voorwaarden voor de inzet van de Blijverslening. Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten (SVn) beheert het fonds voor de gemeenten en provincies. 

Consumptieve en hypothecaire variant

SVn stelt de Blijverslening zowel in een consumptieve als hypothecaire variant aan gemeenten en provincies beschikbaar. Beide varianten hebben hun eigen voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld voor een consumptieve lening één van de aanvragers jonger zijn dan 76 jaar. Bij een hypothecaire lening geldt geen leeftijdsgrens, tenzij de gemeente zelf een leeftijdsgrens instelt. Ook de hoogte van het leenbedrag verschilt. Bij een consumptieve lening geldt een maximum bedrag van € 10.000,-, bij een hypothecaire lening is dat maximum € 50.000, - (de gemeente kan kiezen voor een lager maximum bedrag). Het minimale leenbedrag van € 2.500, - geldt voor beide varianten.

Naar overzicht
Wonen