23 december 2014

Premiestelsel nog geen pensioenalternatief

Het verbeterde premiestelsel dat staatssecretaris Klijnsma naar de Tweede Kamer heeft gezonden, is voorlopig geen alternatief voor de huidige pensioenen met een uitkeringskarakter. Wel is het een verbetering voor de 450.000 mensen die onder het premiestelsel vallen.

Twee pensioenvarianten

Er was lang uitgekeken naar de brief van Klijnsma, die eerst vlak voor het zomerreces en vervolgens meteen na het zomerreces was toegezegd, maar nu uiteindelijk bij het uitbreken van de kerstvakantie pas is verzonden. Kern voor de pensioenwereld was dat het nieuwe Financiële Toetsings Kader (nFTK) weinig ruimte biedt voor indexatie, waarmee het doel van een waardevast pensioen uit beeld dreigt te verdwijnen. Het nFTK geldt voor zogeheten uitkeringsovereenkomsten (‘Defined Benefit’), die een pensioen op basis van het verdiende loon nastreven. In het algemeen geldt daarbij 70 procent van het middelloon. Door de strenge eisen van Klijnsma en de slechte economische omstandigheden groeit dit type pensioen al jaren niet meer mee met de inflatie. Het premiestelstel (‘Defined Contribution’) legt vast hoeveel de werkgever aan premie in een potje stopt. Dat wordt belegd, waarna op de pensioendatum voor het opgebouwde kapitaal tegen de dan geldende rente pensioen wordt ingekocht. Tegen de huidige rente is dat pensioen vrij laag. ANBO is tegenstander van het huidige systeem omdat al het risico bij de individuele deelnemer ligt.

Beleggingsrisico

Een bijzonder nadeel van het huidige systeem is dat vanaf de pensioendatum niet meer met risico mag worden belegd. Juist omdat dan de pensioenpot vol zit, wordt bij pensioenfondsen vanaf dan ruwweg een derde van het pensioen met beleggen verdiend. ‘Een onnodige verkorting van de beleggingshorizon’, vindt Klijnsma zelf, ‘ waarmee beleggingspotentieel verloren gaat.’ Naar aanleiding van onderzoek is Klijnsma daarom bereid om de voorwaarden voor het beleggen te versoepelen, waarbij de deelnemer zelf de keuze heeft om al dan niet het extra beleggingsrisico aan te gaan. De nieuwe voorwaarden gaan in op 1 januari 2016. Uit de brief blijkt dat er nog veel (ook fiscale) haken en ogen aan de verandering zitten. Niettemin is het wel een verbetering voor de deelnemers aan dit systeem.

Nog geen alternatief

De brief van de staatssecretaris biedt vooralsnog niet het alternatief voor het huidige uitkeringsstelsel. Met name het collectief opvangen van tegenslagen blijft buiten beeld. Pensioenfondsen als Zorg en Welzijn (het tweede van Nederland) hadden daarop gehoopt om meer uitzicht te bieden op een waardevast, dus geïndexeerd, pensioen. Overigens is die hoop nog niet helemaal vervlogen: de pensioensector hoopt dat de mogelijkheden verder worden uitgebreid. Over het nieuwe pensioenstelsel is Klijnsma inmiddels een Nationale Pensioendialoog gestart.

Inkomen