10 april 2021

Post voor het Paleis

Ouderen lezen werkelijk prachtige brieven voor aan de koning. Heel ontroerend! Bekijk het filmpje.

Wilt u ook meedoen? Kijk op www.postvoorhetpaleis.nl.

Naar overzicht
Koningsdag, mensen balkon
Gezondheid