20 juli 2015

Pleidooi voor flexibele AOW

ANBO wil een flexibele AOW en de lobby daarvoor zwelt aan, binnen en buiten de Tweede Kamer, zo is vandaag te lezen in het Algemeen Dagblad en alle regionale kranten. Alleen staatssecretaris Klijnsma stribbelt nog tegen. Norbert Klein van de Vrijzinnige Partij komt met een initiatiefwetsvoorstel; zijn motie voor een flexibele AOW kreeg vorig jaar veel steun. 

Heel gewoon in veel Europese landen

In veel Europese landen is het heel gewoon om voor de AOW-leeftijd je AOW gedeeltelijk alvast te laten ingaan. Of later te laten ingaan, zodat je meer AOW ontvangt. Als je de AOW later of vroeger laat ingaan (maximaal 5 jaar), gaat de uitkering 6,5 procent per jaar omhoog of omlaag. In Nederland kan dat nog niet. 

Huidige systeem is ouderwets

In het artikel komt ook een 69-jarig ANBO-lid aan het woord. Hij had maar wat graag zijn AOW uitgesteld in ruil voor een hogere uitkering. ,,Mijn tekst- en fotobureau loopt uitstekend en ik voel me goed, dus ik wil nog helemaal niet stoppen met werken. En ik heb mijn AOW nog niet nodig. Een hogere uitkering wanneer ik alsnog zou stoppen had mij enorm kunnen helpen, aangezien ik nooit pensioen heb op- gebouwd. Het huidige systeem is erg ouderwets.''

Politieke steun

ANBO hoopt op politieke steun voor het plan van Klein, want de overheid verlangt van de burger dat die zelfstandig handelt. Dan moet het AOW-systeem daarop ook aansluiten. Op de lange termijn is het een modernisering waar iedereen van kan profiteren.

Lees hier het hele artikel