4 september 2014

Plannen kosten AOW’ers honderden euro’s

Het kabinet Rutte heeft harde maatregelen voor senioren op stapel staan. Die maatregelen lekken nu langzaam uit, maar de precieze uitwerking kennen we pas op Prinsjesdag. ANBO beantwoordt alvast vragen die rijzen naar aanleiding van het laatste nieuws. De ouderenkorting wordt verlaagd en de extra vrijstelling in box 3 wordt afgeschaft. En ouderen gaan meer zorgpremie betalen.

Wat gaan die maatregelen mij kosten volgend jaar?
Dat durven we nog niet te zeggen, want we weten niet wat het kabinet nog meer aan maatregelen in petto heeft. We kunnen wel een richting aangeven hoe hard de maatregelen die gisteren uitlekten aankomen.
Ten eerste de heffingskorting AOW-gerechtigden. Die wordt beperkt en dat moet €195 miljoen opleveren. Heel simpel: er zijn 3,2 miljoen Nederlanders die een AOW-uitkering ontvangen. Derhalve kost dat elke AOW'er gemiddeld zo'n €65,-. Maar vermoedelijk zal het kabinet allereerst het voordeel boven een inkomen van €35.450 afnemen. Dat is voor die groep circa €90,- netto. De allerlaagste inkomens zullen dan iets minder dan die €65,- moeten inleveren. Op Prinsjesdag zien we pas hoe het kabinet die lasten gaat verdelen.
Dan moet de ouderenkorting bij vermogen €190 miljoen in het laatje brengen. Hier is de rekening veel hoger, want volgens CBS-cijfers zijn er ongeveer 850.000 huishoudens boven de 65 jaar die vermogen hebben. Dat gaat flink pijn doen: per huishouden kom je boven de €220,- uit. Let wel: dit is een gemiddelde.
De inkomensafhankelijke bijdrage zorgpremie gaat met 1 procent omhoog. Vooralsnog lijkt dat tientjeswerk, afhankelijk van de berekening tussen de €10,- en €30,-.

Dat is nogal wat.
Ja, als je die bedragen bij elkaar optelt, kan een huishouden van senioren zo honderden euro's er op achteruitgaan.

En wat zit er nog verder in het vat?
In elk geval de verhoging van de zorgpremie met 114 euro per jaar. Die geldt overigens voor alle Nederlanders, maar het is wel geld. Afschaffing van de extra vrijstelling in box 3 heeft ook gevolgen voor de huurtoeslag. AOW-ers met een klein inkomen en vermogen zullen als die vermogensgrens wordt verlaagd, eerder moeten interen op hun vermogen. Het schrappen van de box 3-vrijstellingen werkt ook door voor de eigen bijdrage langdurige zorg. Ouderen betalen dan eerder en meer eigen bijdrage uit het vermogen voor zorg.

En mijn inkomen blijft al jaren achter...
Zeker. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf dat gisteren ook toe in een gesprek met ANBO: sinds 2010 lopen 65-plussers achter op werkenden. Daarnaast kunnen pensioenfondsen met de huidige lage rente voorlopig de inflatie de komende jaren niet compenseren. En dat wordt met de nieuwe regels van staatssecretaris Klijnsma alleen maar moeilijker.

Als Asscher dat weet, hoe kan hij dat dan maken?
In het gesprek gaf Asscher aan dat tot 2010 gepensioneerden er meer op vooruit waren gegaan dan anderen. En het kabinet wil werken belonen: voor belastingvoordelen heeft het kabinet 1 miljard euro uitgetrokken. Mensen zonder werk zijn daardoor blijkbaar de klos. Het is een visie, maar niet een die ANBO deelt. Wat ANBO ook stoort is dat maatregelen op elkaar worden gestapeld: zo gaan de zorgkosten flink omhoog, wat de betrokken ouderen hard raakt. Het kabinet zou er oog voor moeten hebben dat die stapeling senioren onevenredig hard treft.

Wat doet ANBO hieraan?
Het nieuws over de heffingkorting en AOW-gerechtigden en de ouderenkorting bij vermogen lekte gisteravond pas uit via RTL Nieuws. Toen was het gesprek al geweest, waarin Asscher niets vertelde over die maatregelen. Op zich wel begrijpelijk, want er is een zwijgplicht tot Prinsjesdag. Maar ga dan pas aan tafel als je alles weet, want nu is dit een curieus gesprek geweest. Wel is de afspraak gemaakt snel weer rond de tafel te gaan. Die noodzaak is nu des te klemmender.

En dan gaat Asscher wel overstag?
Nee, dat is niet te verwachten, want hij heeft al aangegeven de maatregelen niet te willen compenseren. ANBO zal dan ook politieke partijen in de Tweede Kamer intensief gaan benaderen om hen te overtuigen van de onredelijkheid van dit pakket van maatregelen. Ten slotte moet de Tweede Kamer uiteindelijk de begroting goedkeuren.

Senioren hebben al genoeg ingeleverd.
Iedereen voelt de crisis, ook ouderen zullen het niet gemakkelijker krijgen. Maar ANBO vindt het eerlijk als er een evenwichtige verdeling van de lasten over alle groepen komt. Nu heeft het kabinet op voorhand de schijn tegen dat de lasten wel erg eenzijdig bij ouderen gelegd gaan worden. Dat is voor ANBO onacceptabel!