4 januari 2021

Peter Borgdorff voorzitter RvT ANBO

Peter Borgdorff is sinds 1 januari 2021 de voorzitter van onze Raad van Toezicht. Borgdorff was de afgelopen 13 jaar directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, waar hij vandaag afscheid nam.

“Ik ga nu mijn derde levensfase in”, aldus Borgdorff. “Want nu ik zelf met pensioen ga en voorzitter van de Raad van Toezicht van ANBO word, ben ik weer terug in de wereld van de belangenbehartiging. Daar heb ik mij destijds in een werkgeversorganisatie en later een vakbond ook mee beziggehouden. En daar ligt mijn hart.”

“Met mijn 68 jaar behoor ik nu ook tot de doelgroep van ANBO. Dat maakt mij natuurlijk extra gemotiveerd om mij in te zetten. Maar ik vind het ook leuk om niet meer in de uitvoering te zitten – dat heb ik 47 jaar gedaan – maar een toezichtsrol te hebben. Meer beschouwend en tegelijk ook kritisch.”

Weggaan bij het pensioenfonds, waar hij de afgelopen 13 jaar leiding aan heeft gegeven, valt hem zwaar. “Het is moeilijk afscheid te nemen van al die mensen die jou zo goed ondersteund hebben. Voor mij draait het om mensen. Ik heb ook altijd doorlopend het gesprek opgezocht met de mensen waar wij het voor deden. Bij de ledenvereniging ANBO gaat het ook om de mensen en daar zal ik met mij met ziel en zaligheid voor inzetten. ”

Peter Borgdorff

Raad van Toezicht

Bij ANBO houdt de RvT integraal toezicht op de vereniging, adviseert de directeur-bestuurder, keurt strategische besluiten goed en beslecht geschillen. De overige leden zijn Rashied Nurmohamed (bedrijfseconoom en zelfstandig registeraccountant), Manon Polak (directeur legal services van de TU Delft), Paul Stamsnijder (partner van adviesbureau de Reputatiegroep) en Astrid van Vonderen (commercieel directeur bij Arbo Unie).

Klik hier voor meer informatie.

Peter Borgdorff