19 juli 2013

Personeel dupe onzekerheid zorgtransitie

Zorgwerkgevers kiezen voor de makkelijkste weg door het zorgpersoneel en masse te ontslaan. Een terechte analyse van zorgvakbond Abvakabo FNV als het gaat om de steeds grootschaliger ontslagrondes van grote zorginstellingen. De instellingen wéten dat de tekorten van zorgpersoneel de komende jaren eerder nijpender worden dan vervagen. Nu personeel ontslaan terwijl zij in de nabije toekomst gewoon nodig zijn lijkt dan ook behoorlijk kortzichtig. Toch slaat de vakbond de plank mis, zo schrijft ANBO-directeur Liane den Haan in een blog op Skipr, het onlinemagazine voor beslissers in de zorg.

Instellingen reorganiseren gedwongen

Met de steeds meer beperkte toegang tot intramurale zorg kunnen instellingen in veel gevallen niet anders dan hun personeelsbestand reorganiseren. Ze moeten de toekomst vóór blijven, anders lopen ze veel te grote financiële risico’s. De kern van de oplossing ligt dus niet in het aan het werk houden van boventallig personeel, maar in het reorganiseren van het bedrijfsmodel en het omscholen van hun ervaren zorgmedewerkers naar thuiszorgmedewerkers. De transitie van zorg met verblijf naar extramurale zorg, met ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moet bij uitstek plaatsvinden in de instellingen zelf. Maar instellingen bevinden zich in een onzekere positie, nu de transitie is aangekondigd, maar nog niet bekrachtigd. Sterker, de nieuwe Wmo is nog altijd niet naar de Kamer, en niemand weet wat er is de laatste versie van de wettekst staat. 

Niet tegen zorg thuis

ANBO is, als belangenorganisatie van huidige of toekomstige gebruikers van langdurige (ouderen)zorg, geen tegenstander van de transitie van intramurale naar extramurale zorg. Dat is een gefundeerde mening: onze leden hebben herhaaldelijk uitgesproken dat zij thuis ouder willen worden, ook als ze hulp- of zorgbehoevend worden. Het probleem ligt veel meer in de vormgeving van de Wmo en de rechten en aanspraken die cliënten hebben en houden.

"Wat moet er gebeuren met al die mensen in al deze zorginstellingen? Die huizen zitten vol, maar het personeel verdwijnt. We worden met zijn allen steeds ouder. We hebben dat verzorgende personeel keihard nodig", stelt Corrie van Brenk, voorzitter van Abvakabo FNV. Den Haan reageert daarop: Natúúrlijk hebben we het verzorgende personeel keihard nodig. Maar dan thuis, niet meer in de instellingen. 

Regiovisie en verregaande samenwerking

ANBO pleit al maanden, tot op hoog niveau, voor wettelijk verplichte regiovisies, die ervoor zorgen dat gemeenten er niet alleen voor staan. Individuele gemeenten, zeker de kleine, zijn niet in staat al hun extra taken goed te doen. Ze ontberen geld, menskracht en ervaring. Hechte samenwerking, misschien zelfs verdeling van taken, moet ertoe leiden dat niet elke gemeente zelf het wiel hoeft uit te vinden, en bovendien dat er door schaalvergroting bespaard kan worden. Daarnaast pleit ANBO voor centrale coördinatie om de onvermijdelijke kwaliteitsverschillen tussen rijke en arme en grote en kleine gemeenten tot een minimum te beperken. 

Lees de hele blog

 

 

Gezondheid