22 november 2012

Pensioenregels: geef alvast kaders aan

ANBO vindt dat het net aangetreden kabinet geen goede beurt maakt nu het besluit de invoering van de nieuwe pensioenregels uit te stellen tot 2015. Zeker gezien alle maatschappelijke commotie die er is geweest rondom de verhoging van de AOW-leeftijd en de wijzigingen in het systeem van aanvullend pensioen. In ieder geval zou het kabinet zo snel mogelijk al de kaders bekend moeten maken, te beginnen met het financiële en fiscale kader, zodat zowel pensioenfondsen als toezichthoudende instanties als De Nederlandse Bank zich adequaat kunnen voorbereiden.

"Pensioenfondsen moeten vooruit kunnen. Daarmee geven ze hun deelnemers ook weer duidelijkheid en perspectief. Anders zal het ook niet lukken om het vertrouwen van deelnemers terug te winnen", aldus ANBO-directeur Liane den Haan. De nieuwe pensioenregels moeten ervoor zorgen dat pensioenfondsen ook in de toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Door de langere levensverwachting en de onzekere economische situatie moeten er maatregelen genomen worden om de betaalbaarheid en de houdbaarheid van het pensioenstelsel te garanderen.

Ingewikkeld, maar koerswijziging is nodig

ANBO beaamt dat de regelgeving rond pensioenen ingewikkelde materie is. De verhoging van de AOW-leeftijd, die ook verwerkt moet worden in de regelgeving rond pensioenen, is verbonden met uitgebreide fiscale regels en verschillende soorten sociale zekerheid. Dat moet zorgvuldig gebeuren en kost dus tijd. Ook moet er een beslissing genomen worden over het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK). "Hoewel het lang duurt, kan de technische uitwerking wachten tot 2015. Wat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken moet stimuleren is dat er daadwerkelijk gekozen kan gaan worden tussen een nominaal en een reëel systeem. Ze moet beslissen welke mate van risico's de pensioenfondsen mogen nemen, en of ze mogen gaan rekenen met verwachte rendementen voor het waarderen van toekomstige pensioenverplichtingen, binnen de bandbreedtes die afhankelijk zijn van de specifieke situatie per fonds. Daarmee maak je een keuze, die alvast aangeeft welke ambities Nederland heeft voor een gezond en betaalbaar pensioen, zodat de pensioenen ook voor de komende generaties werknemers en gepensioneerden een solide en betaalbare oudedagsvoorziening blijven."

Rekenrente

Toenmalig staatssecretaris De Krom, de voorganger van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken, besliste eerder dit jaar over het aanpassen van de renteregels, zodat pensioenfondsen hun dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen in kas en verplichtingen) niet langer op basis van dagkoersen hoeven te berekenen. ANBO reageerde verheugd op dat plan, maar stelde wel dat structurele hervorming van het pensioenstelsel nodig blijft. "Ons pensioenstelsel moet niet met plakband bij elkaar gehouden worden”, aldus Den Haan destijds.

Naar overzicht
Inkomen