28 mei 2013

‘Pensioenplan politieke jongeren stap te ver’

De jongerenorganisaties van de VVD, PvdA en D’66 hebben een tien-puntenplan gepresenteerd voor een nieuw pensioenstelsel. Zo willen de jongeren meer zeggenschap over hun pensioen en een persoonlijke pensioenspaarrekening voor iedereen bij een pensioenuitvoerder naar keuze. ANBO onderstreept een aantal punten uit het plan, maar ziet ook nadelen.

Generatiekloof

De jongerenorganisaties willen de verplichting om te sparen voor het pensioen handhaven. De pensioenpremie zou voortaan gestort moeten worden op een persoonlijke pensioenrekening bij een pensioenuitvoerder naar keuze. De pensioenuitvoerders beheren en beleggen dan het geld op deze rekeningen op collectieve wijze. Met dit nieuwe systeem zou de generatiekloof gedicht kunnen worden. Doordat er persoonlijke rekeningen zijn, kan voor ouderen en jongeren verschillend worden belegd: voor de ouderen met minder risico, voor jongeren met meer risico maar ook met meer kansen. Op dit moment menen veel jongeren dat er voor hen in de toekomst een stuk minder pensioen beschikbaar zal zijn. En dat leidt tot het gevaar dat zij het nut van pensioenpremies betalen steeds minder inzien.

Toekomstbestendig

ANBO vindt dat er in plan zeker een aantal punten staan die van belang zijn, zoals het wegnemen van potentiële generatieconflicten, goede communicatie met de deelnemers en een vorm van keuzevrijheid. De uitwerking daarvan in een nieuw pensioenstelsel onderschrijft ANBO op dit moment zeker niet. De nadelen, zoals het afbouwen van de solidaire sectorale pensioenpremie, wegen niet op tegen de voordelen. ANBO vindt dat deze belangrijke zaken beter te realiseren zijn in een nieuw en bij voorkeur reëel pensioencontract, zoals overeengekomen in het Pensioenakkoord. ANBO-directeurLiane den Haan vindt dat Politiek Den Haag haast moet maken met de invoering van dit reëel en toekomstbestendig pensioencontract. “Dat kan bovendien ook nog meer kortingen op de pensioenen en pensioenopbouw voorkomen. Pensioentoezeggingen zullen dan ook transparanter zijn. En beter bestand tegen financiële schokken en de stijging van de levensverwachting.”

Naar overzicht
Inkomen