16 april 2013

Pensioenplan moet van tafel

Het voorstel om de pensioenopbouw vanaf 2015 te verlagen moet van tafel. Dat schrijft ANBO in een brief aan de Tweede Kamer die morgen debatteert over het onlangs tussen kabinet en sociale partners gesloten sociaal akkoord. De belangenorganisatie voor senioren sluit zich daarmee aan bij de kritiek van de Raad van State. Volgens ANBO-directeur Liane den Haan is het straks onmogelijk om nog een redelijk pensioen op te bouwen.

Redelijk

Het kabinet wil het opbouwpercentage dat aftrekbaar is voor de belastingen met 0,4 procent verlagen van 2,15 procent naar 1,75 procent. En dat bovenop de 0,1 procent verlaging die al per 2014 is voorzien. Recente berekeningen tonen echter aan dat het streven om dan uit te komen op 70 procent van het gemiddeld verdiende loon, in veel gevallen uitkomt op niet meer dan 50 procent van het laatstverdiende loon. Dat is volgens ANBO geen 'redelijk' pensioen; het opbouwpercentage moet blijven op het huidige niveau van 2,25 procent.

Nieuw stelsel

Het kabinet geeft de sociale partners tot 1 juni de tijd om met een alternatief voor deze maatregel te komen. Daarvoor is structureel 250 miljoen euro beschikbaar. Den Haan: "De fiscale besparing die het kabinet al heeft ingeboekt bedraagt een veelvoud van dit bedrag. Van een echt alternatief kan dus nooit sprake zijn. Nederland staat aan de vooravond van een nieuw pensioenstelsel. Verlaging van het fiscaal opbouwpercentage leidt volgens ANBO tot een aanzienlijke inperking van de mogelijkheden om het nieuwe pensioenstelsel vorm te geven."

ANBO heeft ook de maatregelen uit het sociaal akkoord op een rij gezet en op onderdelen haar visie gegeven.

Brief aan Tweede Kamer
Sociaal akkoord: wat verandert er en wat vindt ANBO?

Naar overzicht
Inkomen