07 december 2017

Pensioenoverleg vordert moeizaam, maar is volop in gang

In 2014 is de nationale pensioendialoog van start gegaan. Het doel was om gezamenlijk met alle betrokken partijen in Nederland de richting te bepalen waar we met het Nederlandse pensioenstelsel naar toe willen. De SER heeft in deze discussie een belangrijke rol, omdat de SER het platform is waaruit een gedragen advies aan de overheid kan komen. Het afgelopen jaar is al een aantal keer naar buiten gebracht dat een advies nabij zou zijn. Recent ook weer in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Echter, keer op keer is er toch sprake van uitstel gebleken. Aangezien ANBO via de Vakcentrale voor Professionals – de VCP – nauw betrokken is bij deze discussie willen wij u graag bijpraten. Dan begrijpt u waarom er nog geen advies ligt en dat ook nog geruime tijd kan gaan duren.
 

Lees onze hele uitleg

Naar overzicht
Inkomen