19 november 2019

Pensioenkortingen voor één jaar van de baan!

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft zojuist aan de Tweede Kamer laten weten dat de pensioenen het komend jaar niet worden gekort. Ook hoeven de premies in beginsel niet omhoog. ANBO is tevreden dat de minister met deze maatregel voorlopig voor rust aan het pensioenfront zorgt.

Pensioenfondsen moeten alleen korten als de dekkingsgraad onder de 90 procent zakt. Alle grote fondsen zitten nu boven die grens. Daarmee zijn de kortingen die bij voor veel pensioenfondsen dreigden in ieder geval voor een jaar van de baan.

“Goed dat de minister deze maatregel neemt, want de pensioenkortingen en stijgingen van de premies zouden het vertrouwen in het pensioenstelsel sterk ondermijnen. En dat terwijl we nu aan de slag moeten met de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel”, zegt Liane den Haan¸ directeur-bestuurder van ANBO. “Daarom hebben wij ons samen met onze leden en met andere organisaties, waaronder FNV, hard tegen de kortingen en premiestijgingen verzet. Wij denken ook dat dit een evenwichtige maatregel is voor alle generaties.”

Bekijk hieronder de video-reactie van Liane den Haan van ANBO:

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV: “We willen een goed pensioen, nu en in de toekomst. Dat betekent een tijdig pensioen, een betaalbare premie, een goede pensioenambitie en een koopkrachtig en dus geïndexeerd pensioen. Daarvoor zijn we hard bezig met de uitwerking van nieuwe regels in het kader van het gesloten pensioenakkoord. Kortingen, premiestijgingen of tijdelijke verlaging van de pensioenopbouw hadden de resultaten die we in het akkoord hebben afgesproken direct in gevaar gebracht. Ik ben blij dat deze dreiging voor nu is afgewend.”

En nu: uitwerking pensioenstelsel

Minister Koolmees is nu -samen met vakbonden, werkgevers en ouderenorganisaties- aan de slag om het in juni afgesloten pensioenakkoord uit te werken. Die uitwerking moet voor de zomer van 2020 klaar zijn. “We hopen dat het dan ook wordt opgeleverd, want wij willen dat de pensioenen eerder kunnen worden geïndexeerd. Mocht het nieuwe stelsel er niet op tijd liggen, dan zou deze maatregel van de minister moeten worden verlengd”, zegt Den Haan.  

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van onze acties voor een goed pensioen? Abonneer u dan op voor onze nieuwsbrief en/of volg al ons nieuws op: https://www.anbo.nl/nieuws

Naar overzicht
ANBO en FNV overhandigen duizenden handtekeningen aan minister Koolmees
Inkomen