26 juni 2018

Pensioengroep ANBO gaat voor gedeelde belangen

De pensioengroep van ANBO heeft zich met beleidsadviseur Willem Reijn gebogen over de opstelling van ANBO in de pensioendiscussie. De uitgangspunten van ANBO zijn neergelegd in een zogeheten position paper.

“Wij willen een evenwichtige benadering van alle generaties”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan in een toelichting. “Wij gaan uit van gedeelde belangen en niet van deelbelangen. Dat is in deze notitie nog eens vastgelegd. De opgesomde punten is geen lijst van eisen voor veranderingen in het stelsel. Mocht het zover komen, dan zullen we aan de hand van onze uitgangspunten afwegen of de verandering ook voldoende verbetering betekent.”

ANBO neemt als genuanceerde maar ook kritische ouderenorganisatie deel aan het pensioendebat. “Het is goed dat we zijn aangesloten bij vakcentrale VCP, want daarmee kunnen we duidelijker ons geluid laten horen”, aldus Liane den Haan

Hier vindt u onze position paper pensioenen

Naar overzicht
Inkomen