24 juni 2016

Pensioengroep ANBO bespreekt opties voor nieuw pensioenstelsel

De Pensioengroep van ANBO is vandaag bijeen gekomen om de SER-verkenning voor een nieuw pensioenstelsel te bespreken. Op 20 mei kwam de Sociaal Economische Raad (SER) met deze langverwachte verkenning naar buiten. ANBO vond het een eerste goede aanzet, maar gaf meteen aan dat het rapport grote vragen over de transitie onbeantwoord laat.

Presentatie voorzitter SER-commissie

Professor Kees Goudswaard, voorzitter van de SER-commissie en tevens hoogleraar economie aan Universiteit van Leiden, lichtte in een presentatie het SER-rapport toe. Hij ging in op de verschillende varianten en hoe die zich tot elkaar en het huidige systeem verhouden. Daarnaast heeft hij uitgelegd dat het inderdaad om een eerste verkenning gaat én geen advies. Goudswaard gaf aan dat er nog verder gestudeerd moet worden op vraagstukken zoals de transitie, maar ook het wel of niet afschaffen van de doorsneepremie en individuele pensioenpotjes.

Voorkeur Pensioengroep gaat uit naar variant 4c

Tijdens de bijeenkomst is de Pensioengroep gevraagd waar hun voorkeur naar uit gaat. Uit een peiling bleek dat men het liefst kiest voor variant 4c waarbij deelnemers individuele pensioenpotjes krijgen, maar de risico’s voor langleven en beleggingen collectief gedeeld worden. Binnenkort komt ANBO met een online vragenlijst om verder onderzoek te doen om te peilen waar de voorkeur naar uitgaat. 

Bekijk hier wie namens ANBO in een pensioenfondsbestuur of verantwoordingsorgaan zit. 

Naar overzicht
Inkomen