25 januari 2018

Pensioenfondsen ogen gezonder

De vijf grote pensioenfondsen ogen een stuk gezonder. Zij zagen hun dekkingsgraden in 2017 met circa acht procent stijgen tot boven de 100 procent.

Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2016, toen fondsen als ABP en Zorg en Welzijn nog onder de 90 procent scoorden en onmiddellijk dreigden te moeten korten.

We zijn er nog niet

“Het is goed om te zien dat er herstel optreedt”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. “Maar we zijn er nog lang niet. Deze fondsen moeten in 2020 boven de 104 procent staan, anders wordt er alsnog gekort. Het oogt wel beter, maar in de regels is ook opgenomen dat er een speciale rente voor de lange termijn wordt gehanteerd, de zogeheten ultimate forward rate. En die blijft dalen, waardoor de pensioenfondsen extra geld moeten verdienen om dat effect te compenseren.”

Bovendien mogen pensioenfondsen pas gedeeltelijk indexeren vanaf 110 procent en volledige indexatie zelfs pas boven de 125 procent. Zoals bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van ABP met een vermogen van dik 400 miljard euro het uitdrukte: “We moeten eerst nog 100 miljard euro extra verdienen voordat we volledig mogen indexeren.”

“Dat is verontrustend, want met de iets hogere inflatie wordt je pensioen elk jaar minder waard. Daardoor blijven gepensioneerden qua koopkracht achter bij werkenden, sterker nog gaan er zelfs op achteruit”, zegt Den Haan. “We moeten iets aan het systeem doen, want dit ondermijnt het vertrouwen in het pensioenstelsel: volle potten, maar je pensioen neemt qua koopkracht af.”

Actuele cijfers

Pensioenfondsen hanteren volgens de wet verschillende dekkingsgraden: de actuele dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de afgelopen 12 maanden) en de kritische dekkingsgraad (de dekkingsgraad waarbij fondsen acuut moeten korten). De beleidsdekkingsgraad is de maatstaf voor indexeren en korten.

De actuele dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden van de grote fondsen op een rij:

-          ABP: 104,4 procent/101,5 procent

-          Zorg en Welzijn: 101,1 procent/ 98,6 procent

-          PME: 101,6 procent/100,1 procent

-          PMT: 102,1 procent/100,6 procent

-          Bouw: 117,9 procent/115,2 procent

Omdat BpfBouw boven de 110 procent scoort, heeft dit fonds als enige van de grote vijf de pensioenen kunnen verhogen en wel met 0,59 procent.

 

Inkomen