12 december 2017

Pensioen of werk: middeninkomens staan te veel onder druk

Er moet meer aandacht komen voor de inkomenspositie van de middeninkomens van zowel werkenden als gepensioneerden. De positie van de middeninkomens staat al langer onder druk. Gepensioneerden voelen dat nog sterker doordat de pensioenen niet worden geïndexeerd en door de steeds hogere eigen bijdragen in de zorg. Daar komen volgend jaar nog eens maatregelen in de energiebelasting bovenop. Die pakken vooral voor ouderen ongunstig uit omdat ze meer elektriciteit en gas verbruiken, bijvoorbeeld doordat ze vaker thuis zijn.

ANBO vraagt de Tweede Kamer dan ook iets te doen aan het koopkrachtverlies, schrijft ANBO-directeur Liane den Haan aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken aan de Kamer. 'Het is de hoogste tijd dat ook de koopkracht van gepensioneerden toeneemt. Als zij meer te besteden hebben, profiteren daarvan bijvoorbeeld ook de winkeliers. Dat is goed voor de economie als geheel.'

De standpunten van ANBO over de belangrijkste thema's

Koopkracht

De gemiddelde koopkrachtverbetering van werkenden is hoger dan die van niet-werkenden. ANBO vindt dat niet meer van deze tijd. Nu het beter gaat met de economie horen alle groepen in onze samenleving evenredig te kunnen profiteren van een verbetering in hun koopkracht. ANBO roept de Kamer op nog eens goed te kijken naar de hogere energierekening (schattingen lopen uiteen tussen de 160 en 250 euro). Die is een behoorlijke aanslag op het besteedbare inkomen.

Pensioen

Er is breed draagvlak nodig voor wijziging in ons pensioenstelsel, dat tot de beste ter wereld behoort. Het is zaak ook de pensioneerden nadrukkelijk te betrekken bij het pensioendebat.

Pensioen niet inzetten voor de aankoop van een huis, dat drijft de prijzen op de overspannen huizenmarkt nog verder op.

Zzp'ers moeten ook pensioen opbouwen, ter voorkoming van een armoedeval 'later' en om nu oneerlijke concurrentie met werknemers (die verplicht sparen voor hun pensioen) tegen te gaan.

AOW-leeftijd

ANBO is niet tegen een verhoging van de AOW-leeftijd, maar het tempo waarin dit nu gebeurt moet omlaag. Voor zware beroepen is een adequate oplossing nodig.

Kostendelersnorm AOW

Deze is terecht geschrapt als kinderen voor een ouder zorgen, maar dat moet worden uitgebreid naar bijvoorbeeld broers en zussen die voor elkaar zorgen. Voorwaarde moet zijn dat de gepensioneerde zorg nodig heeft en die krijgt van degene met wie hij of zij samenwoont. Daar past de kostendelersnorm niet bij.

Arbeidsmarkt

In sectoren waar veel vraag naar personeel is maar weinig aanbod moet worden geïnvesteerd in (bij)scholing. Dat leidt tot meer resultaat dan algemene scholingsmaatregelen waarvan vaak onduidelijk blijft wat ze opleveren.

Bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs en de bouw kunnen vraag en aanbod dan beter op elkaar worden afgestemd om te voorkomen dat vacatures niet worden vervuld.

Er is maatwerk nodig om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond en verantwoord kunnen doorwerken tot de AOW-leeftijd.

Lees de hele brief

Naar overzicht
Inkomen