13 november 2019

Pensioen-kortingen lijken voor 2020 voorkomen

De kortingen op pensioenen die dreigen in 2020, lijken te worden voorkomen. Geluiden uit Den Haag wijzen daarop. Minister Koolmees zegt zelf ‘zicht te hebben op een oplossing’ om niet te korten.

ANBO heeft er vandaag in ambtelijk overleg samen met andere ouderenorganisaties opnieuw op aangedrongen om niet te korten en ook de premies niet te verhogen. Er dient eerst duidelijkheid te komen over het nieuwe pensioenstelsel en de houdbaarheid van ons stelsel in een langdurige periode van lage rente.  Eerder stuurden wij een brief aan de minister over dit onderwerp:

Lees hier meer

Niet alleen ANBO en de andere ouderenorganisaties zijn deze mening toegedaan. Ook de vakcentrales en werkgevers hebben dit nadrukkelijk aan de minister laten weten. Verder hebben de pensioenfondsen ook op deze manier van zich laten horen.

In het overleg van vandaag zijn de argumenten nog eens nader toegelicht. Zekerheid over de actie van de minister wordt pas begin volgende week verwacht als de minister een brief over dit onderwerp naar de Tweede Kamer stuurt. Maar ondertussen hebben de PvdA en GroenLinks ook laten weten dat er voorlopig rust moet komen aan het pensioenfront. Hun steun heeft minister Koolmees nodig om wetgeving voor het nieuwe stelsel door het parlement te krijgen.

Volgens de berichten in de pers zou de minister nu voor één jaar kortingen willen voorkomen. Daar kan ANBO zich in vinden. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Dit is het hoogst haalbare voor nu. Maar we blijven er bovenop zitten dat er een goed en houdbaar pensioenstelsel komt, voor alle generaties." 

 

.

Naar overzicht
contant geld
Inkomen