29 april 2019

Pensioen: ANBO houdt vertrouwen in vakbonden

ANBO houdt vertrouwen in de onderhandelaars van de vakbonden die werken aan een nieuw pensioenstelsel. ANBO vindt het logisch dat de vakbonden een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd onderdeel van de onderhandelingen maken: de AOW is gemiddeld de helft van het inkomen van gepensioneerden en de te snelle verhoging is voor vele aanstaande gepensioneerden een zware last.

Brief aan Koolmees

ANBO heeft dat vandaag in een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. ANBO heeft de brief gestuurd naar aanleiding van een schrijven waarin de organisaties KNVG en NVOG hun vertrouwen in de onderhandelaars hebben opgezegd. ANBO is ronduit verbaasd over die brief. “Onbegrijpelijk dat in deze fase deze organisaties de minister een verdeeld veld laten zien. Dat verzwakt de positie bij de onderhandelingen, terwijl een akkoord van groot belang is voor alle betrokkenen: werkenden én gepensioneerden”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO.

ANBO gaat nooit voor het deelbelang

Den Haan verwerpt ook de argumentatie van de gepensioneerdenorganisaties. “Zij stellen zich op tegen een aanpassing van de AOW-leeftijd omdat dat ten koste zou gaan van gepensioneerden. Dat is redeneren vanuit een klein deelbelang, terwijl de meeste gepensioneerden zelf met 65 jaar of eerder met pensioen zijn gegaan. Met de gepensioneerden van morgen hebben zij blijkbaar niets te maken. Onbegrijpelijk. Los nog van de vraag of een aanpassing van de AOW-leeftijd werkelijk tot een lager pensioen leidt. Dat staat allerminst vast.”

Evenwichting akkoord

ANBO vindt dat een akkoord op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. “Het moet een evenwichtig akkoord worden voor alle generaties, met uitzicht op indexatie. Dat is voor alle generaties van belang: dat het pensioen zonder indexatie wordt uitgehold voelt de gepensioneerde vandaag in zijn portemonnee, maar de werkende is daar morgen de dupe van!”

ANBO wijst er wel op dat het belangrijk is dat een mogelijk akkoord ook door gepensioneerden wordt gedragen. “Een breed draagvlak is maatschappelijk zeer gewenst, maar voor Europese regelgeving zelfs een voorwaarde om de door ons gekoesterde verplichtstelling te handhaven.”

ANBO heeft 10 punten geformuleerd voor een #goedpensioen. Lees meer

Lees meer over het pensioenakkoord in ons pensioendossier

Naar overzicht
Inkomen