10 juli 2015

‘Pensioen ABP onder druk door centraal akkoord’

Seniorenorganisatie ANBO is zeer verontrust over het centraal akkoord dat vandaag is gesloten tussen het kabinet en enkele vakcentrales. De deelnemers in het ABP-pensioenfonds bouwen voortaan minder pensioen op, wat op termijn kan leiden tot een acht procent lager pensioen voor jonge deelnemers.

Sigaar uit eigen doos

Dat cijfer blijkt uit opstellingen van het ABP zelf. FNV, waarmee ANBO samenwerkt in ACOP-verband, heeft het centraal akkoord niet ondertekend. De loonsverhoging is voor 1,4 procent betaald uit een premieverlaging. “Die andere vakcentrales hebben zich laten verleiden tot wat meer geld nu in de portemonnee, maar betalen uiteindelijk zelf mee. Het is voor een flink deel een sigaar uit eigen doos”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO.

Prijsinflatie in plaats van loonontwikkeling

Het ABP-pensioen wordt in de toekomst opgebouwd op basis van prijsinflatie in plaats van loonontwikkeling. Dat is normaliter ongunstig: in beginsel wordt er voor loon een verhoging van 2,5 procent per jaar aangehouden en voor inflatie 2 procent. Overigens blijven de bestaande rechten overeind.

ANBO gaat nu in ACOP-verband bekijken wat de exacte gevolgen zijn.

Naar overzicht
Inkomen