09 oktober 2015

Patiëntenstops wijkverpleging: loos alarm?

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Kamervragen beantwoord over de wijkverpleging. Liane den Haan, directeur-bestuurder ANBO: “Er was onrust ontstaan omdat zorginstellingen aangaven een patiëntenstop te overwegen. Hun budgetten zouden op zijn. Vierstroom Zorg Thuis had bijvoorbeeld een tijdelijke patiëntenstop aangekondigd. Maar we kunnen weer opgelucht adem halen: de stops zijn van de baan.”

Stops opgeheven

“Zorgverzekeraar CZ heeft met Vierstroom afspraken gemaakt over het bij-contracteren van wijkverpleging,” vervolgt Den Haan. “Ook met andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn dat type gesprekken gaande. Door budgeten slimmer te (her)verdelen op basis van zorgvraag hoeven er geen patiëntenstops te komen.” De staatssecretaris is blij met de oplossing: “Elke verzekerde moet zorg ontvangen binnen een redelijke termijn en op redelijke afstand.”

Bekostiging wijkverpleging in de toekomst

Voor 2016 verandert de bekostiging van wijkverpleging niet ingrijpend. Volgend jaar is er volgens afspraak in totaal 180 miljoen meer beschikbaar voor wijkverpleging. Den Haan: “De vraag is wel of dit voldoende is voor 2016. Steeds meer senioren blijven namelijk zelfstandig wonen en hebben verpleging of verzorging thuis nodig. Daarbij moet de keuzevrijheid van cliënten bewaakt blijven worden. Daarom blijft ANBO oplettend op dit dossier.”

Naar overzicht
Gezondheid