26 maart 2014

Partnertoeslag onterecht verlaagd

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ten onrechte de afkoop van een klein pensioen als inkomen meerekent bij het bepalen van de hoogte van partnertoeslag AOW. AOW’ers met een partner jonger dan 65 jaar hebben recht op partnertoeslag. De hoogte van die toeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Incidentele inkomsten worden niet meegerekend.

Incidentele uitkering

Op 15 november 2002 heeft de Centrale Raad van Beroep- het hoogste rechtscollege in Nederland op het gebied van sociale zekerheid-  al een uitspraak over deze regel gedaan. Als een incidentele uitkering tot stand is gekomen door maandelijkse opbouw en begonnen is vóór de datum waarop de AOW-uitkering is ingegaan, dan leidt de toerekening tot een onredelijk lagere partnertoeslag. De SVB telt sindsdien incidentele inkomsten niet mee als inkomen.

Afkoop pensioenrechten

ANBO gaat er van uit dat afkoop van pensioenrechten voldoet aan de criteria die de SVB stelt aan een incidentele uitkering. Toch rekende de SVB de afkoop wel mee als inkomen, omdat zij van mening zijn dat bij de afkoop geen sprake is van een incidentele uitkering. Daardoor raakten mensen een groot deel van hun afkoopbedrag weer kwijt, omdat de SVB de partnertoeslag in de maand van uitbetaling terugvorderde.

Rechtszaak

In de zaak die bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant aanhangig is gemaakt, had de SVB de partnertoeslag in de maand juli 2010 gekort. De partner van de betrokkene ontving namelijk in die maand een afkoopsom van haar in het verleden opgebouwde ouderdomspensioen. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat ook bij afkoop van pensioenrechten sprake is van een incidentele uitkering. En dat die niet in mindering mag komen op de partnertoeslag AOW.

Eindelijk duidelijkheid

ANBO-directeur Liane den Haan: “Wij zijn blij met deze uitspraak. Het betekent eindelijk duidelijkheid in een situatie die tot veel onbegrip en ongeloof leidde.” In de uitzending van Kassa van de VARA van 22 maart jl. bleek weer eens hoe de regeling in de praktijk tot verwarring kan leiden.

Update

Inmiddels heeft de SVB hoger beroep ingesteld. De Centrale Raad van Beroep gaat zich nogmaals over dit onderwerp buigen. Tot het moment waarop zij uitspraak doen verandert er niets. De SVB zal het huidige beleid blijven uitvoeren. Wat kunt u tot die tijd doen? Lees het advies van ANBO.

Foto: Ellen Mol

Naar overzicht
Inkomen