04 juli 2012

OZB-stijging moet lager in 2013

Minister Spies (Binnenlandse Zaken) heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat de gemiddelde stijging van de onroerende zaakbelasting (OZB) dit jaar te hoog is geweest. Afgesproken was dat de gemiddelde stijging niet hoger mocht zijn dan 3,75 procent, terwijl de werkelijke stijging 4 procent was in 2012. De gemeenten hebben daardoor 7,7 miljoen euro te veel OZB geïnd. De Minister heeft aangegeven dat deze overschrijding in mindering komt op de maximale OZB-stijging voor 2013. Gemeenten innen de onroerende zaakbelasting bij eigenaren van woningen en ander onroerend goed.

Stap vooruit

"Een stap in de goede richting", volgens ANBO-directeur Liane den Haan. "Maar om de lokale en regionale lasten te drukken, moet de overheid nog meer stappen zetten. Dat is van groot gelang omdat de koopkracht van senioren fors onder druk staat, onder andere door de hogere eigen bijdrage in de zorg."

Lees de brief aan de Tweede Kamer

Naar overzicht
Inkomen