9 juni 2020

Overwaarde meetellen bij eigen bijdrage verpleeghuis is slecht idee

Het Centraal Planbureau (CPB) presenteerde vandaag een voorstel om risico’s van de eigen bijdrage die mensen betalen als ze in een verpleeghuis wonen beter te spreiden. ANBO vindt dit een slecht idee. Mensen wonen gemiddeld minder dan een jaar in een verpleeghuis met uitzondering van een kleine groep. Nog meer aanpassingen aan een al ingewikkeld systeem is niet de oplossing.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het CPB heeft bij dit voorstel als uitgangspunt het huidige systeem genomen. En dat systeem is al lang niet meer van deze tijd. Het systeem van eigen bijdragen is aan vervanging toe, niet aan nog meer aanpassingen. Bovendien geldt het voorstel maar voor een heel klein deel van de verpleeghuisbewoners. Namelijk de mensen die jaren in verpleeghuis wonen. Dat is ongeveer vijf tot 6 procent van alle ouderen die het betreft: 94 procent van de bewoners in een verpleeghuis woont er minder dan een jaar. En voor die groep geldt dit dus helemaal niet.”

Overwaarde huis al meegerekend

Als je in een verpleeghuis gaat wonen, ben je een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage berekent het CAK op basis van het inkomen dat de Belastingdienst vaststelt. Het CPB stelt nu voor om naast het pensioeninkomen en financieel vermogen ook de overwaarde uit het huis mee te nemen in de berekening van de eigen bijdrage. Maar dat klopt niet, stelt ANBO. In het inkomen dat de Belastingdienst vaststelt, zit immers al de fiscale waardering voor het eigen huis en de waardering van iemand spaargeld en/of beleggingen.

Scheiden woonlasten en zorgkosten

De eigen bijdrage voor het wonen in een verpleeghuis wordt hoger naarmate je inkomen hoger wordt tot een maximum van €2419,40 (in 2020). Dat is gedaan om de lasten zo te verdelen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Op zich niets mis mee maar het is wel raar dat mensen voor dezelfde dienstverlening verschillende bedragen moeten betalen. We zouden liever zien dat er een betere koppeling komt tussen wat mensen aan dienstverlening krijgen en wat ze daarvoor betalen. In feite betekent dit een scheiding tussen het wonen en het zorg deel.

Beter om wetten te herzien

Liane den Haan: “ik ben benieuwd hoe het CPB zich dat voorstelt. Met hun voorstel zadel je de nabestaanden op met een afrekening in een waarschijnlijk al lastige tijd. Bovendien; wie gaat de overwaarde vaststellen en op welk moment? Kun je daar bezwaar tegen maken? En hoe wil men omgaan met de huidige fiscale waardering van de eigen woning. Wij zouden in navolging van de commissie Bos eerder een herziening van de drie bestaande wetten rond de ouderenzorg (ZvW, Wmo en Wlz) en een veel vloeiendere overgang van zelfstandig wonen naar het verpleeghuis willen bepleiten.

Oudere dame