16 juni 2017

Overleg met DNB

We hebben de afgelopen weken uitvoerig gesproken met de pensioendirectie van De Nederlandsche Bank. ANBO en een delegatie van gepensioneerdenorganisaties wilde van gedachten wisselen met DNB over de actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld en over de weg naar een nieuw stelsel.

DNB toonde zich wederom bevreesd voor de toekomst van het huidige stelsel, waarin indexatie ver weg ligt en korting in 2020/2021 zelfs op de loer. DNB heeft de pensioenfondsen opgeroepen om de deelnemers sterker op die risico's te wijzen.

In de visie van DNB kan aan de huidige rekenrente niet worden getornd, omdat die hoort bij de absolute zekerheid die deelnemers is beloofd. De vertegenwoordiging van gepensioneerden heeft nog eens onderstreept dat een nieuw stelsel – met minder zekerheid – een andere rekenrente nodig heeft, omdat er anders weinig verbetering optreedt ten opzichte van de huidige situatie.

Naar overzicht
Inkomen