30 april 2012

Overheid discrimineert allochtone 65-plussers

ANBO, FNV en een aantal andere migranten- en ouderenorganisaties hebben een klacht ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling wegens de onredelijke korting op de bijstandsuitkering van ouderen met een AOW-hiaat.

Alle ouderen die niet vanaf hun vijftiende 50 jaar lang in Nederland hebben gewoond worden per gemist jaar twee procent gekort op hun AOW-pensioen. Als zij onvoldoende eigen middelen hebben om dit tekort aan te vullen, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfspensioen, krijgen zij een aanvulling vanuit de bijstand. Negentig procent van deze groep ouderen is van allochtone afkomst en daarvan vormen Surinamers en voormalige gastarbeiders de grootste groepen.

ANBO ziet kans

Het kabinet Rutte besloot dat deze groep arme ouderen vanaf januari 2012 geen koopkrachttoeslag meer krijgt. Deze toeslag is vooral bedoeld voor ouderen met een laag inkomen, maar wordt uitbetaald aan iedereen boven de 65. Alleen de ouderen met een aanvullende bijstandsuitkering hebben hier geen enkel profijt van. Hun aanvullende bijstand wordt gekort met het bedrag van de toeslag. Dit betekent voor deze groep arme ouderen dat zij er in inkomen fors op achteruit gaan. In 2012 is dat meer dan 800 euro en in 2020 loopt dit op tot minimaal 2500 euro netto per jaar. Een ongelijke behandeling. ANBO ziet echter kansen. Door de val van het kabinet is de weg vrij om negatieve maatregelen voor migrante ouderen terug te draaien door middel van de lobby.

Naar overzicht
Inkomen