1 december 2015

Overbruggingsregeling AOW-gat weinig gebruikt

De overbruggingsregeling voor senioren waarvan op 65-jarige leeftijd de VUT-uitkering of prepensioen stopt en die te maken krijgen met een AOW-gat vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd, wordt veel minder gebruikt dan verwacht. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken de Tweede Kamer laten weten. ANBO vindt het curieus dat er geen onderzoek plaatsvindt naar het ‘waarom’.

ANBO vindt het opmerkelijk

“Ik vind dit echt opmerkelijk”, reageert directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO.“Klijnsma stelt ondergebruik vast, doet aannames, en start vervolgens geen onderzoek naar de achterliggende redenen. De Sociale Verzekeringsbank wijst potentieel gerechtigden vier maanden voordat mogelijk recht op de overbruggingsuitkering ontstaat, per brief op de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de regeling. Vervolgens wordt niet onderzocht waarom een groot deel er geen gebruik van maakt. Daardoor blijft de vraag boven de markt hangen, ‘of mensen in de problemen komen door de verhoging van de AOW-leeftijd’. ANBO dringt er met klem op aan dit te onderzoeken.” 

Op andere wijze AOW-gat gedicht

Volgens Klijnsma wordt er minder van de regeling gebruik gemaakt, omdat een aantal grote en middelgrote pensioenfondsen een eigen overbruggingsregeling kennen. Het eerder laten ingaan van het aanvullend pensioen of de korte te overbruggen tijdspanne (maximaal 3 maanden tot en met 2015) is ook mogelijk een rede voor het lage gebruik. Bovendien kan volgens de staatssecretaris, een deel van de doelgroep het AOW-gat ook op een andere manier gefinancierd hebben. Voor het eerste jaar van de regeling (2013) was de verwachting dat 36.000 senioren een overbruggingsuitkering zouden aanvragen. Dat zijn er maar 6.700. Vorig jaar vroegen 8.000 personen een uitkering aan, terwijl er 30.000 werden verwacht. 

Inhoud overbruggingsregeling

De regeling voorziet in een overbruggingsuitkering voor senioren die voor 2013 met VUT of prepensioen zijn gegaan (en vanaf 1 januari 2016 ook voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 in een dergelijke regeling zijn gestapt) en waarvan de regeling eindigt op de eerste dag waarop iemand 65 wordt. Heeft iemand aanvullend pensioen, dan ontvangt men die waarschijnlijk wel vanaf die datum, maar de AOW niet. We spreken dan van een AOW-gat. Om dat gat te dichten en geldproblemen te voorkomen is de regeling bedoeld. 

Afhankelijk van andere inkomsten

Vanaf 1 januari 2016 gaat de regeling gelden tot 1 januari 2023. Dit om ervoor te zorgen dat mensen van wie de VUT-uitkering of prepensioen ná 1 januari 2019 afloopt alsnog in een AOW-gat terecht komen, als zij op dat moment de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De overbruggingsregeling is afhankelijk van inkomen en vermogen en dat van de partner. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk van andere inkomsten, zoals het aanvullend pensioen. 

Meer informatie over de overbruggingsregeling is te vinden op https://www3.anbo.nl/raad-daad/inkomen/aow