30 oktober 2015

Overbruggingsregeling AOW-gat uitgebreid

De tijdelijke overbruggingsregeling voor senioren waarvan op 65-jarige leeftijd de VUT-uitkering of prepensioen stopt en die te maken krijgen met een AOW-gat, wordt verlengd tot 1 januari 2023 én uitgebreid. Er is volgens ANBO flink aan getrokken om dat voor elkaar te krijgen.

Niet zonder slag of stoot

“In de VUT- of prepensioenregeling kan iemand zien of de regeling doorloopt tot de nieuwe AOW-leeftijd. De huidige regelingen eindigen meestal op de eerste dag van de maand waarop iemand 65 wordt. Heeft iemand aanvullend pensioen, dan ontvangt men die waarschijnlijk wel vanaf die datum, maar de AOW niet. We spreken dan van een AOW-gat. Om dat gat te dichten -direct gevolg van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd door de overheid- moest een tijdelijke overbruggingsregeling worden ingevoerd. Bedoeld voor mensen die op 1 januari 2013 een VUT-uitkering, een prepensioen of een soortgelijke regeling ontvingen, die stopt op 65-jarige leeftijd; de oorspronkelijke AOW-leeftijd. Zonder die maatregel zou iemand in de periode tussen het einde van de uitkering en de (latere) begindatum van de AOW zonder inkomsten zitten. Omdat het kabinet de AOW-leeftijd nog sneller laat stijgen, betekent dat ook de overbruggingsregeling aangepast moest worden. Dat is echter niet zonder slag of stoot gegaan, want het kabinet is zelf niet met voorstellen gekomen. Daar waren twee moties uit de Tweede Kamer voor nodig en pittig lobbywerk”, licht Liane den Haan, directeur-bestuurder bij ANBO, toe.

Afhankelijk van andere inkomsten

Vanaf 1 januari 2016 gaat de regeling gelden tot 1 januari 2023 in plaats van tot 1 januari 2019. Dit om ervoor te zorgen dat mensen van wie de VUT-uitkering of prepensioen ná 1 januari 2019 afloopt alsnog in een AOW-gat terecht komen, als zij op dat moment de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Tevens gaat de overbruggingsregeling gelden voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 recht hebben gekregen op een VUT-uitkering of prepensioen. De overbruggingsregeling is afhankelijk van inkomen en vermogen en dat van de partner. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk van andere inkomsten, zoals het aanvullend pensioen.

Meer informatie over de overbruggingsregeling is te vinden op https://www.anbo.nl/raad-daad/inkomen/aow/aow-gat