06 februari 2013

Ouderen willen dit jaar al koopkrachtreparatie

Seniorenorganisatie ANBO roept het kabinet op dit jaar al met koopkrachtreparaties te komen voor ouderen die door opeenstapeling van overheidsmaatregelen onevenredig in hun portemonnee zijn geraakt. Vicepremier Lodewijk Asscher wil pas bij het opstellen van de begroting van 2014 eventueel rekening houden met groepen die nu hard worden geraakt. ANBO-directeur Liane den Haan begrijpt niet waarom daarop gewacht moet worden.

Belastingtarieven

Veel senioren gaan er dit jaar extra op achteruit omdat de belastingtarieven zijn verhoogd, terwijl de verhoogde ouderenkorting dit slechts voor een klein deel compenseert. Huur- en zorgtoeslag zijn verlaagd, het eigen risico in de zorg is verhoogd, er geldt een uitgekleed basispakket en een hogere eigen bijdrage voor ouderen die in een zorginstelling wonen. Bovendien loopt voor veel gepensioneerden het aanvullend pensioen door het niet indexeren al jaren achter bij de prijsontwikkelingen.

Ouderenkorting

ANBO is uitermate teleurgesteld dat gisteren alle moties die het kabinet opriepen om nu al met maatregelen te komen in de Tweede Kamer zijn gesneuveld. Volgens Den Haan ligt de bal nu bij minister Asscher en zijn overleg met de sociale partners om een oplossing te zoeken voor de meest schrijnende gevallen. ANBO reikt daarvoor een aantal oplossingen aan, zoals extra verhoging van de ouderenkorting. En vraagt bijzondere aandacht voor senioren met een klein aanvullend pensioen, die tussen wal en schip dreigen te geraken.

Foto Nationale Beeldbank, Ellen Mol

Naar overzicht
Inkomen