26 november 2019

Oproep ANBO: Voorspel koopkracht voortaan realistisch!

Woensdag 27 november a.s. vergadert de Tweede Kamer over de begroting 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). ANBO heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met een aantal onderwerpen die wat ons betreft geregeld moeten worden. Centraal thema in de brief is de koopkrachtsituatie van gepensioneerden, omdat het ministerie van SZW over koopkracht gaat.

Geen koopkrachtstijging voor gepensioneerden

“Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 is de koopkracht van gepensioneerden achteruit gegaan,” stelt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Bij sommige ouderen is  de koopkracht fors uitgehold. En terwijl  we nu al een aantal jaren in de plus zitten, zien we geen verbetering van de koopkracht van gepensioneerden. Dat moet anders, vinden wij. En begin vooral met realistische voorspellingen van de koopkracht. Want de voorspellingen over de koopkracht zijn vrijwel nooit bewaarheid.”

Weinig vertrouwen in financiële toekomst

Dat leidt ertoe dat steeds minder mensen vertrouwen hebben in hun financiële toekomst. In de aanloop naar Prinsjesdag 2019 peilde ANBO onder haar achterban hun verwachtingen over de plannen. Een greep uit de resultaten:

  • ruim 71% geeft aan dat zij verwachten dat hun inkomen de komende jaren daalt;
  • 86% heeft er geen vertrouwen in dat het kabinet de juiste maatregelen neemt om de koopkracht te verbeteren;
  • meer dan de helft (56%) van onze leden zag het inkomen bovendien in de afgelopen vijf jaren dalen, bij 35% bleef het inkomen gelijk. En dat terwijl bijna iedereen de uitgaven in die periode zag stijgen; bij ruim 90% stegen van de zorgkosten; bij 41% ging de huur omhoog; bijna 76% zag de energielasten toenemen; liefst 85% zag de dagelijkse boodschappen duurder worden.

Gemiddelde senior bestaat niet

Deze resultaten staan bijna haaks op de voorspellingen van de afgelopen jaren. Volgens ANBO komt dit doordat de rekenmeesters bij de voorspellingen uitgaan van gemiddelden. “Maar de gemiddelde senior bestaat helemaal niet!” aldus Den Haan. “Als je alleen al kijkt naar het verschil tussen iemand met alleen AOW en die in een eigen huis vrij van hypotheek woont en iemand met alleen AOW die in een huurhuis woont. Hun besteedbaar inkomen is volstrekt anders, maar in de berekening zit voor hen geen verschil.”

ANBO roept de Tweede Kamer dan ook op om een structurele aanpassing van de koopkrachtplaatjes, zodat burgers wel een realistisch beeld van wat hen staat te wachten.

Brief ANBO aan Tweede Kamer

Uiteraard heeft ANBO de Tweede Kamer ook heldere oplossingen aangeboden om de koopkracht duurzaam te verbeteren. Klik hier om onze brief te lezen.

ANBO Consulent Ben Leusink en ANBO-lid mevrouw Krol