22 januari 2020

Oproep ANBO aan politiek: pak door met vernieuwen toeslagensysteem

Gisteravond, dinsdag 21 januari, was er een debat in de Tweede Kamer over de problemen bij de Belastingdienst. Minister-president Rutte gaf in dat debat aan dat hij van het huidige toeslagensysteem af wil. Net als een meerderheid in de Tweede Kamer.

Premier Rutte wil één van de nieuwe staatssecretarissen een alternatief laten ontwikkelen dat door een volgend kabinet ingevoerd zou kunnen worden. “Eindelijk beweging in dit dossier,” verzucht Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Maar nu ook boter bij de vis; ik vind het tijd dat er echt wat gaat veranderen.”

Toeslagen vaak niet te begrijpen

Het huidige toeslagensysteem is in 2005 ingevoerd en bestaat uit verschillende regelingen die zorgen voor een tegemoetkoming in de kosten van onder andere zorgpremie, huur, kinderopvang. Den Haan: “De verschillende regelingen hebben één ding gemeen: zij zijn fraudegevoelig, kostbaar in de uitvoering en, wat ANBO betreft het belangrijkste, voor veel mensen in Nederland niet te begrijpen.”

Daardoor vaak niet aangevraagd

Dat heeft tot gevolg dat juist de mensen die een toeslag nodig hebben omdat ze een laag inkomen hebben, de toeslag niet aanvragen, omdat ze niet weten hoe. Den Haan: “Wij zien ook dat door alle toestanden rondom de kinderopvangtoeslag, mensen bang worden om ook in zo’n situatie terecht te komen. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn van een regeling die burgers juist moet ondersteunen.”

Simpele ingrepen zorgen voor veel winst

Het huidige systeem heeft zijn langste tijd gehad, dat is duidelijk. Voor ANBO was dat jaren geleden al helder. Liane den Haan: “Wij zijn al een aantal jaren bezig om de politiek ervan te overtuigen dat het allemaal makkelijker, goedkoper en vooral eerlijker kan. Vooral bij de zorgtoeslag is door een aantal simpele ingrepen veel winst te behalen. Die voorstellen liggen nog steeds op de plank, ook bij de Kamerleden. Ik roep de Kamerleden én de minister-president dan ook op om onze voorstellen over te nemen en deze op 1 januari 2021 in te voeren. We denken graag mee over de uitvoering ervan. Premier Rutte kan in het laatste parlementaire jaar van zijn kabinet toch geen ‘nee’ zeggen tegen de invoering van een systeem dat zorgt voor structurele verbetering van koopkracht én voor minder overheidsuitgaven?”

Naar overzicht
Geld en stethoscoop
Inkomen