29 juni 2020

Oproep ActiZ en ANBO: Waar moeten ouderen straks wonen?

Binnen veel gemeenten komt de woningbouw voor senioren nog steeds onvoldoende van de grond. Terwijl er op dit moment al 80.000 extra seniorenwoningen nodig zijn. Oorzaak? Gebrek aan visie, te hoge grondprijzen, geen samenwerking tussen partijen en gebrek aan daadkracht. Daarom lanceren ANBO en ActiZ een online toolkit met praktische instrumenten waar gemeenteraden, wethouders maar ook burgers concreet mee aan de slag kunnen.

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) nam de toolkit in ontvangst. Zij pleit er ook al jaren voor dat er meer geschikte woningen voor senioren worden gebouwd: “Het is echt tijd dat gemeenten aan de slag gaan. Als oudere mensen verhuizen naar een geschikte seniorenwoning, kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen. Bovendien komt hun woning vrij voor starters en families in een woningmarkt die helemaal op slot zit.”

Lancering toolkit om gemeenten te ondersteunen

Ook Alexander Hammelburg, raadslid van D66 was bij de lancering van de toolkit: “In Amsterdam zijn we met verschillende woningbouwcorporaties en de particuliere sector bezig met investerings- en samenwerkingsmogelijkheden om nieuwe woonvormen voor senioren te realiseren. We kijken niet naar wat er niet kan, maar vooral hoe we dit zo snel mogelijk kunnen realiseren. En willen daarbij volop inzetten op levensloopbestendig bouwen.”

Goed ouder worden begint met goed wonen

Veel ouderen willen graag verhuizen naar een passende woning, maar die woningen zijn er niet of nauwelijks. Zij zitten vast in een woning die vaak te groot is en niet aansluit bij hun wensen en behoeften: met een steile trap, een grote tuin en drempels. Het gevolg is dat mensen in een sociaal isolement komen met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid en welbevinden. Er wordt hierdoor te vaak een onnodig beroep op de zorg gedaan.

Dat moet anders. En daarom roepen ActiZ en ANBO gemeenten op om in actie te komen. De toolkit helpt hen daarbij.

Woon-leef-visie nodig

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wethouders ruimtelijke ordening, wonen en sociaal domein zouden de handen ineen moeten slaan om met elkaar een woon-leef-visie te ontwikkelen. Helaas zien we in de praktijk dat dit nog onvoldoende gebeurt. Veel gemeenten hebben geen inzicht in hoeveel seniorenwoningen er nu en over twintig jaar nodig zijn. Bovendien kijken veel wethouders naar hun eigen portefeuille en te weinig naar het collectieve publieke belang. Er is nog onvoldoende besef van de urgentie en welk aanbod nodig, terwijl we weten dat investeren in seniorenwoningen ervoor zorgt dat er minder zorg nodig is.”

Op dit moment is al een groot tekort aan geschikte woonvormen voor ouderen. En dat tekort groeit alleen maar door de vergrijzing in Nederland. ANBO en ActiZ benadrukken daarom het belang om niet langer te wachten. John Bos, als zorgbestuurder lid van de ActiZ kerngroep Zorg Thuis: “Het aantal ouderen in Nederland, ook ouderen die zorg nodig gaan hebben, verdubbelt de komende jaren. We moeten hen helpen goed oud te kunnen worden. Gemeenteraden hebben een belangrijke rol in hoe mensen kunnen wonen en die willen we met deze toolkit goed voorzien van informatie en instrumenten. Zo kunnen ze samen met wethouders de ruimte creëren om aan de slag te gaan en ervoor zorgen dat er voldoende geschikte woningen voor ouderen komen.”

Klik hier voor meer informatie over de online toolkit

 

Digitale toolkit wonen
Click outside of the modal to close it
Naar overzicht
Overhandiging toolkit wonen ActiZ en ANBO
Wonen