29 november 2013

Oproep aan VNG: werk mee aan decentralisatie

Gooi niet de kont tegen de krib, maar bespreek hóe de decentralisatie goed uitgevoerd kan worden in de gemeenten. Dat is de oproep van ANBO vandaag voor de buitengewone ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Vandaag stemmen gemeenten over hoe het nu verder moet met de decentralisatie van de zorg. 90 Procent van de ANBO-achterban (leden en niet-leden) heeft aangegeven thuis ouder te willen worden, met alleen de noodzakelijke zorg en ondersteuning. Zorg dichtbij is het adagium, net als in de transitievisie van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid). De zorg van ANBO is echter dat gemeenten niet bij machte zijn – door gebrek aan mankracht, expertise en middelen – om zorg op maat te leveren. ANBO wil dat de gemeenten geen kostbare tijd verspillen, maar dáárover discussiëren.

Frustratie bij gemeenten

Aanleiding voor de buitengewone ledenvergadering is een besluit van staatssecretaris Van Rijn begin deze maand om persoonlijke verzorging vrijwel helemaal bij de zorgverzekeraars onder te brengen, tot grote frustratie van de VNG. Die liet toen weten de medewerking op te willen schorten omdat er een ‘onwerkbare en ongewenste’ situatie was ontstaan. ANBO is het daar niet mee eens. Directeur Liane den Haan: “De gemeenten krijgen een onvoorstelbare hoeveelheid werk voor hun kiezen. Het is goed om het eerste deel van de transitie nu goed uit te voeren, en na drie jaar, wanneer er geëvalueerd wordt, opnieuw te beslissen over de plaats van de persoonlijke verzorging. Het zou goed zijn als de vergadering vandaag in constructieve sfeer bijeen komt. De tijd tot 1 januari 2015 is al zo kort; er mag geen kostbare tijd verspild worden.”

Eerst deze transitie goed uitvoeren

ANBO heeft zich steeds uitgesproken voor het onderbrengen van de persoonlijke verzorging bij de zorgverzekeraars, maar ziet ook de risico’s. De basisverzekering wordt duurder, en op termijn zal de solidariteit van het stelsel aangetast kunnen worden omdat het kabinet kan beslissen de ouderenzorg uit het basispakket te halen. Ouderen lopen het risico zich heel duur te moeten bijverzekeren via een aanvullend pakket. “Wij zien dat ook. En bovendien zijn burgers gebaat bij maatwerk zonder schotten. Maar het hoeft niet allemaal tegelijkertijd. Zorg nu eerst dat je deel één goed uitvoert, dan praten we later over dit deel van de transitie”, aldus Den Haan.  

Update

Gemeenten blijven in gesprek met het kabinet over de decentralisatie van zorgtaken. Dat staat in de aangenomen resolutie van de VNG, die vanavond werd gepubliceerd. Het kabinet moet de plannen voor de decentralisatie van zorgtaken wel aanpassen, anders kunnen gemeenten de verantwoordelijkheid voor nieuwe zorgtaken niet dragen, zo stelt de buitengewone ledenvergadering. Staatssecretaris Van Rijn heeft inmiddels gereageerd: "Ik ben verheugd dat gemeenten het gesprek met het kabinet willen voortzetten. (...) Gemeenten en Rijk kunnen op deze manier gezamenlijk invulling geven aan de decentralisatie in de langdurige zorg."

De gemeenten blijven - anders dan o.a. ANBO, Buurtzorg en de staatssecretaris - van mening dat "voor een vitale samenleving en een houdbaar zorgstelsel het gewenst is dat de persoonlijke verzorging de verantwoordelijkheid wordt van het lokaal bestuur."

Gezondheid